Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бушин Віктор Сергійович

(Анкета В.С. Бушина)

(08.12.1974, с. Вороніно Льговського р-ну Курської обл., Росія) – кандидат історичних наук (2010 р.) У 1992 р. закінчив середню школу № 16 м. Павлограда Дніпропетровської обл. У 1992 – 1997 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності “Історик, викладач історії і суспільствознавства”.

У вересні 1997 – листопаді 1999 р. – вчитель історії середньої школи № 15 м. Павлограда. У грудні 1999 – лютому 2003 р. – гірноробочий підземний шахти ім. Героїв Космосу. У березні 2003 – грудні 2009 рр. – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Західнодонбаського приватного інституту економіки і управління (ЗПІЕУ).

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію “Південноукраїнське повітове місто кінця XVIII – початку XX століття: формування міського середовища Павлограда”.

Науковий керівник – О.І. Журба.

У 2010 – 2012 рр. – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ЗПІЕУ.

У 2013 – 2015 рр. – вчитель історії середньої школи № 6 м. Павлограда. З 2015 р. – вчитель історії середньої школи № 19 м. Павлограда.

Книги В.С. Бушина, що стосуються історії Південної України:

Нариси з історії Павлограда: До 220-річчя міста. – Дніпропетровськ: Ліра, 2004. – 304 с.

Мой город Павлоград: История основания. 225-й годовщине города посвящается. – Запорожье: ООО “Издательский дом “Керамист”, 2009. – 40 с.

Статті В.С. Бушина, що стосуються історії Південної України:

Кутузов у Павлограді // Матеріали VII Міжнародної науковопрактичної конференції “Наука і освіта 2004”: Т. 4. – Історія України. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 24 – 27.

Проблема виникнення міста Павлограда у вітчизняній історіографії середини XIX – початку XXI століття // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – Вип. 3. – С. 78 – 85.

Чисельність населення повітових міст Катеринославської губернії кінця XIX – початку XX століття у звітах катеринославських губернаторів // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 7. – С. 134 – 142.

Полки Катеринославського гарнізону у 1863 – 1917 рр. // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. – Вип. 5. – С. 129 – 135.

Етнічні та релігійні громади Павлограда кінця XVIII – початку XX ст. // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. – Вип. 6. – С. 89 – 97.

До питання про функціональну типологію південноукраїнських повітових міст кінця XVIII – початку XX століття // Регіональна історія України: Збірник наукових статей / Головний редактор В. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – Вип. 3. – С. 273 – 286.

Економічний розвиток і функціональна типологія повітового міста Павлограда протягом кінця XVIII – початку XX століття // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. 2009. Вип. 18. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2009. – С. 42 – 59.

Мобільність як характерна риса міст Південної України останньої чверті XVIII – початку XIX століття // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. – Вип. 8. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 100 – 111.

Дозвілля мешканців повітового міста Павлограда на початку ХХ століття // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – Вип. 8. – С. 84 – 92.

Економічна трансформація та еволюція функціональної належності повітового міста Павлограда протягом кінця ХVIII – початку XX століття // Актуальные проблемы экономики и права: Материалы III Международной научно-практической конференции, 28 – 29 апреля 2011, Барановичи, Республика Беларусь: в 2 ч. / редкол.: Е.И. Платоненко (гл. ред.) и др. – Барановичи: РИО БарГУ, 2011. – Ч. 1. – С. 92 – 94.