Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Православна церква на півдні України
(1775 – 1781)

Вихідні дані книги: Православна церква на півдні України (1775 – 1781) / Упорядник: І. Лиман. // Джерела з історії Південної України. Том 4. – Запоріжжя: РА “Тандем – У”, 2004. – 560 с.

Редакційна колегія серії “Джерела з історії Південної України”: Андрєєв В., Бех В., Боряк Г., Бойко А. (науковий редактор), Брехуненко В., Кравченко В., Лепявко С., Лиман І., Лях С., Маленко Л., Мільчев В. (відповідальний секретар), Мицик Ю., Сохань П., Текуч В., Швидько Г.

Упорядник: І. Лиман

Науковий редактор тому: А. Бойко

В книзі публікуються матеріали щодо православної церкви на півдні України червня 1775 – грудня 1781 рр., які репрезентують широке коло проблем, пов’язаних із історією православ’я в південному краї після ліквідації Вольностей Війська Запорозького. Опублікований документальний комплекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу і пропонується усім, хто цікавиться історією України XVIII ст., соціальною, релігійною історією, мікроісторією, дослідженням ментальностей тощо.