Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бердянська чоловiча гiмназiя
(остання третина ХIХ столiття)

Бібліографічний опис книги: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: Освіта України, 2006. – 527 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету (протокол № 8 від 16 червня 2006 р.).

В книзі публікуються матеріали з історії Бердянської чоловічої гімназії, які охоплюють період з часу ініціювання заснування навчального закладу до початку ХХ століття. Видання включає представницький комплекс як опублікованих, так і неопублікованих джерел, в яких відбились різноманітні аспекти минулого освітньої установи, її викладачів та гімназистів.

Розраховано на науковців, викладачів і студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України, історією освіти тощо.