Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Державна церква і державна влада:
Південна Україна (1775 – 1861)

Ігор Лиман

В монографії розглядаються умови, тенденції та результати розвитку православної церкви на півдні України в 1775 – 1861 рр. у контексті формування правового поля вищими органами влади Російської імперії. Особлива увага приділена аналізу тих проблем церковного життя, нормативному регулюванню яких державою приділялась першочергова увага: формуванню системи управління православною церквою; змінам церковно-адміністративного устрою краю; структурі, особливостям формування, соціальному статусу, матеріальному забезпеченню груп православного духовенства, представлених на півдні України; обов’язкам підлеглих духовного відомства; системі духовної освіти та релігійного виховання. У додатках анотуються законодавчі документи, які мають відношення до православної церкви на півдні України 1775 – 1861 рр. Робота пропонується усім, хто цікавиться релігійною і соціальною історією Російської імперії, України і її південного регіону XVIII – ХІХ ст.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

Рецензенти: доктор історичних наук, професор В. Кравченко

доктор історичних наук, професор С. Плохій

Науковий редактор: доктор історичних наук, професор А. Бойко

Вихідні дані книги: Лиман І.І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775 – 1861). — Запоріжжя: РА “Тандем – У”, 2004. — 400 с. ISBN 966-7482-39-1

Зміст