Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Баковецька Ольга Олександрівна

(Анкета О.О. Баковецької)

(07.08.1975, м. Миколаїв) – кандидат історичних наук (2005 р.), доцент (2011 р.).

У 1991 р. закінчила середню школу № 45 м. Миколаєва. У 1992 – 1998 рр. навчалась на історичному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності “Всесвітня історія та основи правознавства”.

У 1998 – 2002 рр. навчалась в аспірантурі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. У вересні 2005 р. захистила кандидатську дисертацію “Проблеми культурного життя Півдня України за матеріалами місцевих періодичних видань (90-ті роки ХХ століття)”.

З 1999 по 2000 рр. працювала архівістом ІІ категорії відділу НАФ та діловодства Державного архіву Миколаївської області. В 2000 р. перейшла на посаду викладача до Миколаївського державного вищого училища культури. На цій посаді працювала до 2003 р. У цей же період викладала за сумісництвом в Миколаївському навчально-науковому центрі ОНУ імені І.І. Мечникова та Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського.

З 2006 р. – доцент кафедри історії України МДУ імені В.О. Сухомлинського. У січні 2011 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України.

У 2011 – 2014 рр. – докторантура МНУ імені В.О. Сухомлинського. Докторську дисертацію “Римо-католицька церква в Україні кінця ХVІІІ-ХІХ століть: вплив на суспільнополітичний розвиток” захистила у березні 2016 р. Науковий консультант – М.М. Шитюк.

Сфери наукових інтересів: культурний розвиток українського суспільства, стан освіти в Миколаївській області, історія розвитку україно-польських відносин, римо-католицька церква України кінця ХVІІІ-ХІХ століть.

Автор 75 наукових праць, в тому числі 4 монографій (3 колективних).

Книги О.О. Баковецької, що стосуються історії Південної України:

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. Миколаївська область. – Миколаїв: Вид-во “Шамрай”, 2008. – 864 с. (у співавторстві з М.М. Шитюком (керівник авторського колективу), В.П. Шкварцем, А.М. Бахтіним, Є.Г. Горбуровим, В.Ф. Кондрашовим та ін.).

Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського: віхи історії (1913 – 2008). – Миколаїв: ТОВ “Фірма “Іліон”, 2009. – 183 с. (у співавторстві з О.П. Хаєцьким, Ф.І. Кокошко та ін.).

Голод 1946 – 1947 років на території Миколаївської області. – Миколаїв: ТОВ “Фірма “Іліон”, 2009. – 198 с. (у співавторстві з М.М. Шитюком (керівник авторського колективу), В.П. Шкварцем, Є.Г. Горбуровим та ін.).

Римо-католицька церква в Україні в кінці XVIII-ХІХ столітті. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 360 с.

Найважливіші статті О.О. Баковецької, що стосуються історії Південної України:

Висвітлення в періодиці півдня України закономірностей розвитку театральної галузі в 90-х рр.. ХХ ст. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. – Вип. 21. – Історичні науки (Зб. наукових праць). – Миколаїв: МДУ імені В.О. Сухомлинського, 2008. – С. 170 – 183.

Голод 1921 – 1922 рр. на території Баштанського району Миколаївської області // Збірник наукових статей ЧНУ, Спеціальність “Історія”. – Історична Панорама. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 67 – 76.

Голодомор в Україні. На матеріалах Баштанського району Миколаївської області (1921 – 1923, 1932 – 1933 рр.) // Всеукраїнський науковий журнал “Мандрівець”. – Тернопіль, 2008. – С. 42 – 47.

Україно-польські відносини в контексті міжцерковного діалогу // Polska – Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Польща – Україна. Спадщина і сучасність / Pod redakcją Romana Drozda i Tadeusza Sucharskiego. – Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2012. – S. 323 – 327.

Історія заснування і будівництва Миколаївського костьолу святого Йосифа // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К, 2013. – Вип. 72 (№ 5). – С. 50 – 55.

Історія виникнення та розбудови римо-католицьких церков у місті Одеса (ХІХ століття) // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2013. – Вип. 3.35. – С. 88 – 92.

Римо-католицька церква в Криму (ХІХ століття) // Наукові записки. Серія “Історичне релігієзнавство”. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 8. – С. 11 – 18.

Римо-католицька церква Херсона в ХІХ столітті // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2013. – Вип. ХХХVІІ. – С. 81 – 85.

Історія становлення і розвитку Римо-католицької церкви в ХІХ столітті на території Одещини // Наукові записки. Серія “Історичне релігієзнавство”. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип. 9. – С. 24 – 32.

Розвиток мережі парафій Римо-католицької церкви в Херсонській губернії в ХІХ ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Історичні науки”. – Луцьк: Вид-во Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, 2014. – Вип. 7 (284). – С. 34 – 39.