Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

«Бердянський літописець»
Василь Крижанівський

Бердянськ – Київ – Едмонтон 2007

180-річчю Бердянська присвячується

«Бердянський літописець» Василь Крижанівський // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ –Київ – Едмонтон: РА «Тандем – У», 2007. – 300 с.

Автори передмов:

Лиман І.І.– д.і.н., професор БДПУ

Константінова В.М. – к.і.н., доцент БДПУ

Шиян Р. – доктор університету Альберти (Канада)

Шандра В.С. – д.і.н., провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Бібєрова Г.Ф. – аспірант Київського національного лінгвістичного університету

Фінансування видання книги здійснене Бердянською міською радою

До археографічного видання увійшли унікальні архівні комплекси документів щодо біографії, службової та громадської діяльності Василя Костянтиновича Крижанівського, його твори, які дають можливість по-новому подивитись на постать «бердянського літописця», і, в той же час, значно розширюють уявлення про історію Бердянська. Опублікований документальний комплекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу і пропонується усім, хто цікавиться історією України XІХ ст., мікроісторією, дослідженням ментальностей тощо.

Рекомендовано до друку Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету (Протокол № 10 від 26.06.2007).

Рецензенти: доктор історичних наук, професор, голова Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства iм. М.С. Грушевського НАН України А..В. Бойко;

доктор історичних наук, завідувач відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства iм. М.С. Грушевського НАН України В.А. Брехуненко