Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Поширення імперських практик
взаємин держави і церкви

Ігор Лиман, Софія Подколзіна

Релігійне життя Бердянська
першого десятиріччя його існування

Бердянськ – 2015

Обкладинка

Рекомендовано до друку Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету (протокол № 5 від 24.12.2014 р.)

Рецензенти:

доктор історичних наук, професор В.М. Константінова

доктор історичних наук, професор О.М. Ігнатуша

Автор ідеї книги – Ольга Войникова

Лиман Ігор, Подколзіна Софія Поширення імперських практик взаємин держави і церкви: релігійне життя Бердянська першого десятиріччя його існування.Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. – 118 с.

Книга присвячується церковній історії Бердянська 1827-1837 рр. Аналізуються загальні тенденції у взаєминах держави і церкви цього періоду. Висвітлюються питання церковного будівництва і взаємин православного духовенства зі світською владою та парафіянами Бердянська в контексті включення нововлаштованого населеного пункту в орбіту імперської церковної політики.

У оформленні обкладинки книги використано «Фасад на будівництво церкви в місті Бердянську» і «План і профіль на будівництво церкви в м. Бердянську», складені губернським архітектором Я. Колодіним у 1832 р. (Держархів Одеської області. – Ф. 1. – Оп. 191. – Спр. 84. – Арк. 26-28), а також складені у 1833 р. у опублуковані у 1841 р. «Генеральна карта Азовського моря і рейд Бердянський».