Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Боровой Саул Якович

Олександр Музичко

(30.11.1903, м. Одеса – 31.08.1989, м. Одеса) – кандидат історичних та економічних наук (1938 р.), доктор історичних наук (1940 р.), професор.

Початкову освіту отримав вдома та у комерційній училищі Гохмана. У 1918 р. відвідував лекції у Народному університеті, оволодів багатьма мовами (основними європейськими, ідиш, іврит, латиною). На початку 1920-х рр. закінчив юридичний факультет Одеського інституту народного господарства та Археологічний інститут. Один з організаторів Одеського обласного архіву у 1920-х – 1930-х рр. Працював на посаді члена-кореспондента Комісії з концентрації та вивчення історико-революційних матеріалів. У 1927 – 1930 рр. навчався в аспірантурі при Одеській Центральній науковій бібліотеці. Захистив в Інституті історії АН СРСР докторську дисерертацію з історії “Очерки по истории евреев на Украине в ХVI-XVII вв.”.

Працював бібліографом та архівістом в одеських бібліотеках і архіві. У 1934 – 1977 рр. (з перервою у 1952 – 1954 рр.) викладав курс “Історія народного господарства” в Одеському кредитноекономічному інституті. Під час Другої світової війни перебував в евакуації в Середній Азії. Після війни завідував кафедрою історії СРСР в Одеському педагогічному інституті. Брав участь у роботі низці симпозіумів з питань аграрної історії. Публікувався в одеській пресі, зокрема, популяризував наукові знання. Взяв участь у написанні першої у радянський період узагальнюючої праці з історії Одеси (1957 р.) та одного з перших підручників з економічної історії (1978 р.). З 1978 р. мешкав у Москві, відвідуючи свою дачу в Одесі. Автор книги “Воспоминания еврейского історика” (1993 р.) – знакової пам’ятки історико-мемуарної літератури.

Сфера наукових інтересів: іудаїка, економічний розвиток Східної Європи нового часу, краєзнавство, історія Південної України.

Творча спадщина нараховує близько 120 наукових праць та десятки публіцистичних заміток. З них приблизно 70 % були присвячені історичній тематиці. Приблизно половина останніх присвячена історії Південної України. Праці публікувались російською, українською, англійською мовами, мовою ідиш у провідних історичних наукових виданнях. Низка наукових праць була видана вже після його смерті, деякі донині перебувають у рукописах.

Автор першого фундаментального дослідження історії єврейської колонізації на території Південної України. Монографія отримала схвальну оцінку істориків (Є. Загоровського, С. Бахрушина, М. Слабченка, С. Гінзбурга). У 1930-х рр. під впливом М. Слабченка та О. Рябініна-Скляревського працював над темою “Євреї та Запорізька Січ”. У статті “Евреи в Запорожской Сечи” (1934 р.) спростував думку про споконвічну ненависть козаків до євреїв, посягнувши на усталений стереотип – цілковито християнське замкнуте соціальне обличчя Запорозької Січі.

Підкреслював головну роль у процесі освоєння Південної України українців, росіян, євреїв і греків. Вперше узагальнив відомості про діяльність лихварів на території Південної України, не відокремлюючи їх від приватних банкірів. Автор грунтовних праць з історії пореформеного соціально-економічного розвитку Російської імперії, переважно села Південної України. Вивчав розвиток історіографії на півдні України. Разом з українським історіографом М. Марченком повернув в українську історіографію постать А. Скальковського.

Нагороджений медаллю “Ветеран праці” (1976 р.).

Публікації про С.Я. Борового та рецензії на його праці:

Соколянский М. Долго и счастливо // Боровой С. Воспоминания. – М.-Иерусалим, 1993. – С. 5 – 18.

Ганелин Р.Ш., Лебедев С.К., Лур’є Я.С., Тартаковский А.Г. С.Я. Боровой (1903 – 1989) // Отечественная история. – 1994. – № 3. – С. 161 – 170.

Андрєєв В.М., Чермошенцева Н.М. С.Я. Боровий: матеріали до біографії та бібліографії // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2003. – Вип. 10. – С. 62 – 76.

Музичко О. Дослідження історії євреїв в Україні в часи козацької революції 1648 – 1657 років в працях С.Я. Борового // Одесса и еврейская цивилизация. Сб. материалов конференции. – Одесса, 2004. – С. 107 – 114.

Андрєєв В., Чермошенцева Н. Саул Боровий: єврейський вектор історії України. – Херсон-Нікополь, 2010. – 191 с.

Вибрані праці С.Я. Борового, що стосуються історії Південної України:

Еврейская земледельческая колонизация в Старой России. Политика, идеология, хозяйство, быт. По архивным материалам. – М., 1928. – 200 с.

А.А. Скальковский и его работы по истории Южной Украины // Записки Одесского археологического общества. – 1960. – Т. 1 (34). – С. 175 – 185.

По поводу заметки об основании Одессы // Український історичний журнал. – 1966. – № 9. – С. 158 (співавтори: С. Ковбасюк, С. Першина).

Правовий стан селянства Південної України та антифеодальний рух у першій половині ХІХ ст. // Проблеми правознавства. – К., 1971. – Вип. 19. – С. 33 – 41.