Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Ашик Антон Балтазарович

Галина Левченко

(23.07.(04.08.)1801, м. Дубровнік – 26.05.(07.06.)1854, м. Одеса) – історик, археолог.

У 1817 р. поступив на службу до канцелярії Херсонського військового губернатора графа О.Ф. Ланжерона. У 1822 р. перейшов працювати в управління, організоване у м. Керчі генуезцем Рафаїлом Скассі, для налагодження та здійснення обмінної торгівлі з народами Кавказу. У 1830 р. призначений на посаду чиновника з особливих доручень при начальнику Кавказької області, а згодом переведений до м. Керч до командуючого військами Кавказької лінії.

З 28 травня 1833 р. до 2 серпня 1852 р. обіймав посаду директора Керченського музею старожитностей. З 1853 р. обіймав посаду бібліотекаря Одеської міської публічної бібліотеки.

Впродовж 1830 – 1840-х рр. в районі Керчі розкопав декілька курганів із склепами. У 1837 р. провів розкопки так званого Царського кургану поблизу Керчі. Курган виявився пограбованим, але сама гробниця з викладеним конічним куполом була шедевром давнього будівельного мистецтва.

У 1841, 1842 і 1845 рр. здійснив поїздки до Італії та Австрії з науковою метою.

У 1835 р. став членом-кореспондентом Статистичного комітету, а 1836 р. обраний членом-казначеєм Ради Керченського дівочого інституту. 24 жовтня 1839 р. обраний дійсним членом Одеського товариства історії і старожитностей.

Нагороди: ордени Св. Володимира IV ступеню, Св. Станіслава ІІ ступеню, Св. Анни ІІ ступеню, Прусського червоного орла ІІІ степеню тощо. За книгу “Воспорское царство с его палеографическими и надгробными памятниками, расписными вазами, планами, картами и видами” був удостоєний Малої Демидівської премії, яку присуджувала Демидівська комісія СанктПетербурзької Академії Наук.

Сфери наукових інтересів: історія античності, археологія, історія археології.

Жив і працював у період становлення класичної археології і часто свої розкопки проводив без системи, без ведення журналу і через це чимало знахідок втрачалось, а значна частина збагачувала закордонні музеї або Санкт-Петербурзький ермітаж, за що влада віддячувала йому почесними і грошовими винагородами.

Автор 3 книг.

Публікації про А.Б. Ашика:

Мурзакевич Н. Антон Балтазарович Ашик // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1863. – Т. V. – С. 915 – 916.

Грач Н.Л. Пластинчатые браслеты из кургана Куль-Оба // Вестник древней истории. – № 1. – 1994. – С. 135 – 142.

Непомнящий А.А. Биобиблиография А.Б. Ашика в контексте изучения Крыма в XIX веке // Боспорские исследования. – Вып. 2. – 2002. – С. 333 – 345.

Непомнящий А.А. Відомий та маловідомий Антон Ашик // Україна модерна і сучасна (історія, історіографія та джерелознавство). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 68 – 80.

Левченко Г.С. Ашик Антон Балтазарович // Одеські історики.

Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 36 – 38.

Книги А.Б. Ашика, що стосуються історії Південної України:

Керченские древности. О Пантикапейской катакомбе, украшенной фресками. – Одесса: типография А.Брауна, 1845. – 84 с.

Воспорское царство с его палеографическими и надгробными памятниками, расписными вазами, планами, картами и видами. – Одесса: Типография Т. Неймана, 1848. – 489 с.

Часы досуга с присовокуплением писем о керченских древностях. – Одесса: Типография А. Брауна, 1850. – 197 с.

Вибрані статті А.Б. Ашика, що стосуються історії Південної України:

Иван Алексеевич Стемпковский: Некролог // Одесский Вестник. – 1833. – 21 января.

Археологическое открытие: Керчь, 12 – го февраля // Одесский Вестник. – 1835. – 23 февраля.

Археологическое известие // Одесский Вестник. – 1836. – 19 сентября; 1837. – 9 января.

Археологическое открытие // Одесский Вестник. – 1837. – 15 мая, 12 июня.

Донесение директора Керченского музея о найденной им древней вазе в одном из раскопанных курганов близ селения Глинище, недалеко от Керчи // Журнал Министерства внутренних дел. – 1837. – № 5.

Отрывок из произведения “История города Керчи” // Одесский Вестник. – 1837. – 26 мая.

Керченские древности // Одесский Вестник. – 1837. – 11, 15, 22 июня; 1838. – 11, 15, 22 июня; 1839. – 18 марта; 1840. – 20, 24, 27 июля.

Описание Ревана, или торжественного принятия поступающих в цех // Таврические Губернские Ведомости: Прибавление. – 1838. – 3 июня.

О древних статуях, найденных в последнее время в Керчи // Журнал Министерства внутренних дел. – 1851. – № 10.

О пожертвованиях, сделанных в пользу Одесской городской публичной библиотеке по 10-е мая 1854 г. // Одесский Вестник. – 1854. – 13 мая.