Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Перелік рецензій на праці Ігоря Лимана та статей про нього

Войцехівський Ю.В. [Рец.] І.І. Лиман. Церква в духовному світі запорозького козацтва // Український Історичний Журнал. – 1999. – № 6 – С. 136 – 137.

Лиман Ігор Ігорович // Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. Серія „Українські історики”. – Випуск 2, частина 1. – Київ; Львів, 2003. – С. 187.

Шандра В. [Рец.] Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К.Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники. – Запорожье: Просвіта, 2002. – 218 с., ил. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 8/9. – Т. 11/12. – К. – Нью-Йорк, 2004. – С. 755 – 758.

Андрєєв В.М. [Рец.] Сучасні дослідження історії російської православної церкви на півдні України: Лиман І.І. Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття. – Запоріжжя: РА „Тандем – У”, 2004. – 488 с. // Південний архів. Історичні науки. – Вип. 19. – Херсон, 2005. – С. 220 – 222.

Мільчев В. [Рец.] Лиман І.І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775 – 1861). – Запоріжжя: РА „Тандем–У”, 2004. – 400 с. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. –Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Вип. XІХ. – С. 420 – 421.

Діанова Н. [Рец.] Дослідження розвитку православної церкви на півдні України [Рец.: Православна церква на півдні України (1775 – 1781) / Упорядник: І. Лиман // Джерела з історії Південної України. Том 4. – Запоріжжя: РА „Тандем–У”, 2004. – 560 с.] // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. – Вип. 1. – Одеса, 2006. – С. 131 – 134.

Лиман Ігор Ігорович // Запорізький національний університет. Історія і сучасність (1930 – 2005). Ювілейна книга. – Запоріжжя: „Дике Поле”, 2006. – С. 214 – 215.

Лепявко С.А. [Рец.] Лиман І.І. Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття. – Запоріжжя: РА „Тандем–У”, 2004. – 488 с. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. –Запоріжжя: Просвіта, 2006. – Вип. XХ. – С. 471-473.

Мільчев В. [Рец.] Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с. Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: «Освіта України», 2007. – 631 с. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХІІ. – С. 265 – 266.

Андрєєв В.М., Михайленко Г.М. [Рец.] Фундаментальне дослідження з історії російської православної церкви на півдні України: Рецензія на монографію І.І. Лимана «Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття» // Південний архів. Історичні науки: Збірник наукових праць. – Вип. 27. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 222 – 227.

Дерман И.П. [Рец.] Комплексное исследование истории высшего учебного заведения // Актуальные проблемы и перспективы современного гуманитарного знания: материалы международной научно-практической конференции (Невинномысск, 26 марта 2009 года) / отв. ред. С.Н. Артемов, О.Н. Палиева; НГГТИ. – Ставрополь: Литера, 2009. – С. 132 – 135.

Михайлюк В.П. Рецензія на книги: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с.; Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: «Освіта України», 2007. – 631 с.; Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ. – К.: «Освіта України», 2008. – 569 с. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 23. Ч. 1. – Луганськ, 2009. – С. 224 – 225.

Ігор Лиман // Обо всем начистоту. Открытая трибуна «Південної зорі». Выпуск второй. – Бердянск: Південна зоря, 2010. – С. 389 – 394.

Войцехівський Ю., Руда Ю., Балута В. Рец.: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2008. – С. 304 – 305.

Макаренко Т.П. Рец.: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с. Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: «Освіта України», 2007. – 631 с. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Я. Ісаєвич та ін. – Вип. ХІІІ. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 397 – 399.

Золотар Л. Рецензія на археографічне видання «Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету» / Zolotar L. Recenzja publikacji “Materialy z historii Berdianskiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu” // Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. – 1(3)2010. – Rzeszόw. – S. 241 – 246.

Мартиненко Ю. Рецензія на археографічні видання «Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника»» // Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. – 2(4)2010. – Rzeszόw. – S. 211-218.

Кочергін І.О. Історія Бердянського державного педагогічного університету в документах (Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. В 3-х томах. К., 2006, т. 1; 2007, т. 2; 2008, т. 3) // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 7. – Дніпропетровськ: НГУ, 2010. – С. 225 – 230.

Грибовський В.В. Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман. – Т. 1 – 3. – К.: Освіта України, 2006 – 2008 / В.В. Грибовський // Музейний вісник. – № 10. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – С. 247 – 251.

Полторак В. Від гімназії до університету: історія одного навчального закладу… [Рец.: Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман. – Т. 1 – 3. – К., 2006 – 2008] / В. Полторак // Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України НАН України. – Вип. 5. – Одеса, 2010. – С. 164 – 165.

Лиман Ігор Ігорович // Соціально-гуманітарний факультет Бердянського державного педагогічного університету: біобібліографія. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – С. 37-58.

Кривошея І. Рец.: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К.: «Освіта України», 2006. – 528 с. // Історико-педагогічний альманах. – Вип. 2. – Умань, 2009. – С. 95.

Константінова В.М. Лиман Ігор Ігорович [Електронний ресурс] / Константінова Вікторія // .

Прес-служба МОНМС України інформує. Славетні ювілеї // Вища школа. – 4/2012. – С. 3.

Венцева Н. Вовлечение студентов в исследование истории их alma mater как современная тенденция в образовательном процессе: опыт написания истории Бердянского государственного педагогического университета // New trends in education: research and development. – Gori: Gori Teaching University, 2011. – P. 81-84.

Ковальская С. Рецензия на многотомное археографическое издание «Материалы по истории Бердянского государственного педагогического университета» // Археография жене деректану улттык орталыгынын хабарлары (Известия национального центра археографии и источниковедения) / Министерство культуры и информации республики Казахстан. Комитет информации и архивов. – 2012. – № 1. – С. 116 – 119.

Швидько Г.К. Наукові здобутки дослідника півдня України професора А.В. Бойка та його учнів. Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок. Запоріжжя: Тандем, 2011, 374 с. // Історія і культура Придніпров’я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: НГУ, 2012. – Вип. 9. – С. 194-195.

Денисов Е.С. Даже часы истории имеют своих часовщиков // Денисов Е.С. Оглянуться в прошлое. – Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – С. 107-108. – Рецензія на видання: Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: «Освіта України», 2007. – 631 с.

Денисов Е.С. Очередной рубеж // Денисов Е.С. Оглянуться в прошлое. – Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – С. 109-111. – Рецензія на видання: Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 – 1953 роки) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІV. – К.: «Освіта України», 2009. – 782 с.

Денисов Е.С. У истории нет конца… // Денисов Е.С. Оглянуться в прошлое. – Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – С. 111-112. – Рецензія на видання: Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ. – К.: «Освіта України», 2008. – 569 с.

«Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття)» // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 171.

«Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки)» // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 171-172.

Макаренко Т.П. «Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920 – 1935 роки)» // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 172.

Макаренко Т.П. «Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 – 1953 роки)» // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 172.

Гнибеда Е.В. ««Бердянський літописець» Василь Крижанівський» // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 172-173.

Макаренко Т.П. «Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953 – 1991 роки)» // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 173.

Константинова В.Н. «Вольный Бердянск»: місто в період анархістського соціального експерименту (1918-1921 роки)» // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 294.

Гнибеда Е.В. «Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ» // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 617.

Гнибеда Е.В. «Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.)» // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 752-753.

Лиман Ігор Ігорович // Вітрила натхнення. Антологія творів Бердянських літераторів: в 2 т. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні», 2013. – С. 341-342.

Лыман Игорь Игоревич // Энциклопедия Бердянска: в 2 т. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – Т. 1: А-Л. – С. 851-852.

Беличенко А.В. Незаменимый инструмент для историка Юга Украины. Дослідники історії Південної України : біобібліографічний довідник / Упорядник: Ігор Лиман. – Київ, 2013 // У лика: Альманах / под. ред. А.Беличенко. – К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. – С. 128-129.

Гнибеда Е. «Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.)» // Энциклопедия Бердянска. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2014. – Т. 2: М-Р. – С. 472.

Гнибеда Е. «Юне місто». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1827-1860 рр.)» // Энциклопедия Бердянска. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2015. – Т. 3: С-Я. – С. 738.

Константинова В.Н. «Поширення імперських практик взаємин держави і церкви: релігійне життя Бердянська першого десятиріччя його існування» // Энциклопедия Бердянска. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2015. – Т. 3: С-Я. – С. 896-897.

Лиман Ігор Ігорович // .

Андрєєв Віталій. Рецензія на книгу: Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник / Упорядник: Ігор Лиман. – Київ, 2013. – Том 1. – 2013. – 382 с. // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – No 2 (14) (квітень-червень). – Т. 2. – С. 126-128.

Ляшко С.М. Лиман Ігор Ігорович // Схід і Південь України: час, простір, соціум. В 2 т. – Т. 2: Матеріали до бібліографії / Наук. ред. В. І. Попик; Ред. кол.: Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна, В. Ю. Омельчук, О. С. Онищенко, В. І. Попик, В. А. Смолій (голова), Л. М. Яременко; Уклад.: Т. В. Добко (кер.), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.]. НАН України. Інститут історії України, Національна бібіліотека України ім. В. І. Вернадського. – К., 2016. – С. 928.

Игнатова Анастасия. «Європейське спрямування Північного Приазов’я в імперську добу: британські консульські рапорти про італійське судноплавство» // Энциклопедия Бердянска. – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2017. – Т. 4: Ежегодник-2017. – С. 525-526.

Лиман Ігор Ігорович // Історія Бердянського державного педагогічного університету в іменах / під заг. ред. І.Т. Богданова. – К.: Освіта України, 2017. – С. 131.

Zum Forschen ans GWZO // GWZO. Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Jahresbericht 2017 (Leipzig), S. 114-115.

Коваль О.С. «Британський консул і промисловець Джон Грієвз» // Энциклопедия Бердянска. Том 5. Ежегодник-2018. Бердянск: Південна зоря, 2019. С. 514.

Тисленко Ю.Л. Новое издание бердянских ученых // Энциклопедия Бердянска. Том 5. Ежегодник-2018. Бердянск: Південна зоря, 2019. С. 521-522.

Коваль О.С. «Український Південь очима консулів Британської імперії 19 – початку 20 ст. Том 1: Британські консули в портовому місті Бердянську» // Энциклопедия Бердянска. Том 5. Ежегодник-2018. Бердянск: Південна зоря, 2019. С. 543.

Romanzov V. «Review of the monograph «Lyman I., Konstantinova V. German Consuls in the Northern Azov Region. Dnipro: LIRA, 2018. 500 p.: pic., maps»». Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2019. Вип. 24. С. 337-338.

Тригуб O. «Консульська служба Німеччини у Північному Приазов’ї очима бердянських істориків», : науковий щоквартальник. 2019. № 2 (26).

Андрєєв В., Андрєєва С. «Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї (ХІХ – початок ХХ ст.)» Український історичний журнал. 2019. № 4. С. 218-221.

Наукова школа «Історія Південної України XVIII-ХХ ст.» професорів І.І. Лимана та В.М. Константінової. Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції / Ред. колегія В.Г. Кремень, В.І. Луговий, О.М. Топузов, Ю.А. Шеремета [та ін.]. К.: Альфа-Віта, 2019. С. 71.

Опубліковано 4 листопада 2020 р.