Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Арделеану Константін

Вікторія Константінова

(Ardeleanu Constantin) (14.02.1976, м. Галац, Румунія) – Ph.D. (2006 р.).

У 1997 – 2001 рр. навчався на бакалаврській програмі (“Історія та англійська мова”) Університету Галацу (“Dunărea de Jos” University of Galaţi, Faculty of Letters, History and Theology). У 2001 – 2003 рр.

там само навчався на магістерській програмі (“Історія”).

У жовтні 2002 – березні 2006 р. навчався в Інституті Історії Румунської Академії (Romanian Academy, “Nicolae Iorga” History Institute). Захистив Ph.D. дисертацію “Британські економічні та політичні інтереси на Нижньому Дунаї. 1856 – 1918” (“The British economic and political interests at the Lower Danube. 1856 – 1918”).

Науковий керівник – Пол Черноводеану (Paul Cernovodeanu).

У жовтні 2010 – вересні 2012 р. перебував на post-doctoral scholarship програмі Інституту Історії Румунської Академії “Соціально-гуманітарні науки в контексті глобальної еволюції”, досліджуючи тему “Економічна конкуренція між портами Дунаю та Одесою (перша половина ХІХ ст.)” (“The economic competition between the Danubian ports and Odessa (first part of the 19th century)”).

З лютого 2003 р. – асистент, згодом – викладач Історичного факультету Університету Галацу. Очолював історичний факультет цього університету. Є співробітником Коледжу Нової Європи (New Europe College), Бухарест.

У 2007 – 2008 рр. був координатором дослідницького проекту “Морський Дунай у європейських торгівельних шляхах (1829 – 1948). Якісні та кількісні аспекти економічних обмінів і навігації Нижнього Дунаю” (“The Maritime Danube in the route-ways of European trade (1829 – 1948). Qualitative and quantitative aspects regarding the economic exchanges and the navigation at the Lower Danube”), фінансованого Міністерством освіти і науки Румунії.

У 2012 – 2015 рр. очолював румунську команду міжнародного проекту “Чорне море і його портові міста, 1774 – 1914. Розвиток, конвергенція та зв’язки зі світовою економікою” (“The Black Sea and its port-cities, 1774 – 1914. Development, convergence and linkages with the global economy”), керованого Тзеліною Харлафтіс.

Член Міжнародної асоціації морської економічної історії (International Maritime Economic History Association), низки румунських наукових асоціацій істориків. Член редакційної колегії “International Journal of Maritime History”.

Сфери наукових зацікавлень: морська історія; історія Дунайського регіону; Чорноморський регіон за часів нової та новітньої історії.

Є автором 4 книг і понад 40 наукових статей та розділів колективних монографій, опублікованих румунською, англійською, французькою та італійською мовами.

Книги К. Арделеану, що стосуються історії Південної України:

Evoluţia intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829 – 1914) [The evolution of British economic and political interests at the mouths of the Danube (1829 – 1914)], Editura Istros – Muzeul Brăilei, Brăila, 2008, XII + 351 pp.

International Trade and Diplomacy at the Lower Danube: The Sulina Question and the Economic Premises of the Crimean War (1829 – 1853), Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2014.

Вибрані статті К. Арделеану, що стосуються історії Південної України:

“Russian-British Rivalry Regarding Danube Navigation and the Origins of the Crimean War (1846 – 1853)”, in Journal of Mediterranean Studies, t. 19, nr. 2, 2010, pp. 165 – 186.

“The Danube Navigation in the Making of David Urquhart’s Russophobia (1833 – 1837)”, in Transylvanian Review, vol. XIX, supplement no. 5, 2010, pp. 337 – 352.

“A British Military Mission to the Near East, Russia and the Danubian Principalities (1835 – 1836)”, in Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol, Iaşi, t. XLVIII, 2011, pp. 101 – 117.

“The Lower Danube, Circassia and the Commercial Dimensions of the British-Russian Diplomatic Rivalry in the Black Sea Basin (1836 – 37)”, in vol. The Balkans and Caucasus: Parallel Processes on the Opposite Sides of the Black Sea, edited by Ivan Biliarsky, Ovidiu Cristea and Anca Oroveanu, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2012, pp. 39 – 56.

“The Navigation of the Lower Danube (1829 – 1853)”, in Transylvanian Review, t. XXII, supliment nr. 2, 2013, pp. 230 – 241 (in vol. Economic and Social Evolutions at the Crossroads of the WorldSystems. Eastern and Central Europe from the Early Modern Ages to the Twentieth Century, edited by Iosif Marin Balog, Rudolf Graf and Cristian Luca, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 2013).

“The Discovery of the Black Sea by the Western World: the Opening of the Euxine to International Trade and Shipping (1774 – 1792)”, in New Europe College. Ştefan Odobleja Program Yearbook, 2012 – 2013, pp. 21 – 46.

“The Opening and Development of the Black Sea for International Trade and Shipping (1774 – 1853)”, in Euxeinos, 14/2014.

“Nations, Nation-States, Trade and Politics in the Black Sea”, in Euxeinos, 14/2014.