Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бровко Борис Аркадійович

Микола Дєдков

(23.05.1962, м. Запоріжжя) – кандидат історичних наук (1998 р.), доцент (2006 р.).

У 1979 р. закінчив середню школу при Посольстві СРСР у Республіці Куба. У 1979 – 1983 рр. навчався на історичному факультеті Запорізького державного педагогічного інституту, отримавши диплом зі спеціальності “Історія та суспільствознавство”.

З 1983 по 1991 рр. викладав у сільських школах (смт Кушугум, с. Широке) Запорізького району Запорізької області. У 1991 р.

почав працювати в Запорізькому державному університеті на посадах молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача та доцента. У 2003 р. по переводу став доцентом Запорізького юридичного інституту. Після закриття цього ВНЗ у 2010 р. вимушений був влаштуватись на роботу до Запорізького гуманітарного коледжу Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ). З 2013 р. – доцент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки ЗНТУ.

У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію “Я.П. Новицький в громадському і науковому житті Катеринославської губернії”.

Науковий керівник – А.І. Карагодін.

Сфери наукових інтересів: біографістика, історичне краєзнавство, фольклорно-етнографічні дослідження Південної України другої половини ХІХ – першої чверті ХХ ст.

Б.А. Бровко вперше зробив комплексне дослідження громадської і наукової діяльності Я.П. Новицького у Катеринославській губернії через аналіз його життєвого і творчого шляху, висвітлив внесок ученого в громадські процеси регіону, визначив місце Новицького серед науковців Катеринославщини і в цілому України з окресленням кола його творчих зв’язків.

Автор і упорядник близько 40 наукових праць (зокрема, 1 монографії і 14 наукових статей).

Книга Б.А. Бровка, що стосується історії Південної України:

Яків Новицький та його імениті предки. – Запорізька спадщина. – Вип. 3. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1997. – 60 с. (у співавторстві з А.С. Бровком).

Найважливіші статті Б.А. Бровка, що стосуються історії Південної України:

Я.П. Новицький – людина і краєзнавець // Репресоване краєзнавство (20 – 30-ті роки). – К.: Рідний край, 1991. – С. 56 – 59 (у співавторстві з Ф.Г. Турченком).

Яків Новицький – людина та науковий діяч // Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, РА “Тандем-У”, 1996. – Вип. 2. – С. 156 – 160.

Я.П. Новицкий как этимолог топонимов Нижнего Приднепровья // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – Запоріжжя, 1999. – № 1. – С. 20 – 30 (у співавторстві з А.С. Бровком).

Внесок Я.П. Новицького у розвиток спеціальних історичних знань // Наукові записки. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 7. – К., 2001. – С. 338 – 348.

Новицький Яків Павлович // Українське козацтво. Мала енциклопедія. – Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – С. 350.

Зв’язки Я.П. Новицького з відомими діячами науки і культури // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2002. – Вип. XIV. – С. 41 – 45 (у співавторстві з В.М. Кириченком).

Педагогічні погляди і громадська діяльність Я.П. Новицького // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2002. – Вип. XV. – С. 185 – 190.

Звичаєві й моральні норми українського населення Запорозького краю за фольклорно-етнографічними працями (історичної тематики) Я.П. Новицького // Культурно-історичні особливості Запорізького регіону як фактор формування світоглядних і професійних орієнтацій майбутніх правоохоронців. – Запоріжжя: Запорізький юридичний інститут ДДУВС, 2007. – С. 68 – 80.

Яків Новицький – видатний дослідник і громадський діяч Запорізького краю // Новицький Яків. Твори в 5 – ти томах. Т. 1. – Запоріжжя: АА Тандем, 2007. – С. 10 – 47 (у співавторстві з А. Бойком, А. Бровком, Л. Іванніковою).