Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Буланова Наталія Миколаївна

(Анкета Н.М. Буланової)

(26.12.1958, м. Дніпродзержинськ) – кандидат історичних наук (2007 р.).

У 1976 р. закінчила середню школу № 28 м. Дніпродзержинськ.

У 1982 р. закінчила філологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “Філолог, викладач російської мови та літератури”. Від 1976 р. працює в Музеї історії м. Дніпродзержинська – науковим працівником, старшим науковим працівником, завідувачем культурно-виставкового центру, від 2000 р. – директором.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію “Християнські конфесії Катеринославщини останньої чверті ХVІІІ – поч. ХХ ст.”.

Науковий керівник – С.І. Світленко.

Член Наукового товариства імені Шевченка. Засновник Дніпродзержинського відділення Національної асоціації україністів. Засновник Всеукраїнського історикокультурологічного фестивалю “Мамай-fest”. З 2012 р. – організатор щорічної науково-практичної конференції “Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини”.

Сфери наукових інтересів: історія релігії; етнологія; письмова історія та усна традиція; історія запорозького козацтва; генеалогія; ментальність.

Працює над монографією “Історія Римо-католицької церкви Південної України останньої чверті ХVІІІ – поч. ХХ ст.”.

Нагороди: Медаль УПЦ КП “Різдво Христове-2000”; відзнака Дніпродзержинської міської ради “За заслуги перед містом” третього ступеню (2007 р.); відзнака Дніпродзержинської міської ради “За заслуги перед містом” другого ступеню (2014 р.).

Автор більше 60 наукових публікацій, які побачили світ в Україні та Польщі.

Книги Н.М. Буланової, що стосується історії Південної України:

Історія християнських конфесій Катеринославщини останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст. – Д.: ІМА-прес, 2007. – 232 c.

Чорна сповідь: Кам’янський вимір трагедії 1932 – 1933 рр.: [наукове вид. / упор.: Н.М. Буланова, О.Ф. Нікілєв]. – Д.: ІМА-прес, 2008. – 332 с.

Кам’янські етюди в стилі ретро. – Д.: ІМА-прес, 2009. – 195 с.

Зачарований Словом. Життя та творчість Олекси Коваленка: Наукове вид. – Д.: ІМА-прес, 2012. – 400 с.

Найважливіші статті Н.М. Буланової, що стосуються історії Південної України:

Православна церква на Катеринославщині у ХІХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр. / ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін.]. – Д.: ДНУ, 2003. – Вип. 2. – С. 205 – 211.

Духовенство на Катеринославщині в останній чверті ХVІІІ-ХІХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті.: [зб. наук. пр. // ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: ДНУ, 2005. – Вип. ІІІ. – С. 177 – 187.

Духоборці на Катеринославщині останньої чверті ХVІІІХІХ ст. // Вісник ДНУ. Серія “Історія та археологія”. – Вип. 14. – 2006. – № 6. – С. 10 – 14.

Особливості поширення християнських течій на Катеринославщині в останній чверті ХVІІІ – поч. ХХ ст. // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. – Кн. 1. – Л., 2006. – С. 235 – 243.

Римо-католицькі громади Катеринославщини в контексті церковно-релігійного розвитку Центрально-Східної Європи ХІХ – поч. ХХ ст. / Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: [зб. наук. пр. // ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін.]. – Д.: ДНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 103 – 111.

Духовні шукання релігійних дисидентів на Катеринославщині в 50 – 70-ті рр. ХІХ ст. // Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. – Кн. 1. – Л., 2007. – С. 205 – 209.

Формування римо-католицьких громад в контексті заселення Катеринославщини німецькими колоністами та їхній подальший розвиток (остання чверть ХVІІІ – 70-ті рр. ХІХ ст.) // Вопросы германской истории: М-лы междунар. науч. конференции “Немцы Украины и России в конфликтах и компромиссах ХІХ-ХХ ст.” (25 – 27 сентября 2007 г.) / отв. ред. С.И. Бобылева. – Д., 2007. – С. 45 – 53.

Стан та розвиток шкільної освіти у римо-католицьких колоніях Катеринославщини у ХІХ ст. / Історія релігій в Україні: Наук. щорічник. – Кн. 1. – Л., 2009. – С. 208 – 216.

“Козак Мамай”: історичні паралелі та сучасні інтерпретації // Козак Мамай. Колекція образотворчого мистецтва майбутнього музею Мамаїв: Альбом / [кер. проекту: Н. Буланова, О. Скоп]. – Л: ІМА-прес, 2014. – С. 6 – 9.

“Козацький міф” на теренах Придніпровського краю: рефлексії історичної пам’яті на рубежі ХІХ-ХХ ст. /Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини: М-ли наук.-прак. конф., що відбулася під час VIII Всеукр. історикокультуролог. ф-лю “Мамай- fest” 5 червня 2015 р.: [зб. наук. пр. / ред. кол.: Н.М. Буланова (відп. ред.) та ін.]. – Нікополь: ТОВ “Принтхаус “Римм”, 2015. – С. 22 – 32.