Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бориневич-Бабайцева Зоя Антонівна

Валерій Левченко

(29.12.1885 (11.01.1886), м. Богодухів – 7.10.1972, м. Одеса) – кандидат філологічних наук (1940 р.), доцент (1945 р.).

У 1903 р. закінчила 2 – у Одеську жіночу гімназію. У 1904 – 1909 рр. навчалася на історико-філологічному факультеті Одеських вищих жіночих курсів. У 1912 р. склала державні іспити на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету та отримала диплом 1 – го ступеню.

У 1912 – 1918 рр. викладала російську мову та літературу в одеських жіночих та чоловічих гімназіях. З 1912 р. – в Одеській жіночій гімназії Л.Д. Чуднівської. У 1913 – 1917 рр. на правах державного службовця викладала історію в Одеській жіночій гімназії В. Маслової і М. Градської; у 1920 – 1923 рр. – завідувач гімназії. Голова педагогічної ради Одеської жіночої гімназії. З 1920 р. по 1938 р. викладала на робітничих факультетах різних вишів Одеси. У 1923 – 1930 рр. – позаштатний викладач Одеського інституту народної освіти. З 1930 р. по 1933 р. – викладач Одеського інституту соціального виховання. У 1933 – 1938 рр. працювала в Одеському українському педагогічному інституті. З 1938 р. – старший викладач, а з 1945 р. – доцент філологічного факультету Одеського державного університету імені І.І. Мечникова.

У квітні 1940 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Романы-пародии А.П. Чехова”, а 2 червня затверджена у званні кандидата філологічних наук.

У 1941 – 1944 рр. – вчитель гімназії та викладач Одеського університету.

У 1950 – 1972 рр. – голова Одеської Пушкінській комісії. Один з організаторів усіх чотирнадцяти об’єднаних конференцій пушкінознавців, які з 1954 р. проходили по черзі в Одесі та Кишиневі. Співредактор двох томів збірок “Пушкин на юге” (т. 1 – 1958 р., т. 2 – 1961 р.), в яких були опубліковані основні доповіді, прочитані на цих конференціях. Ці два об’ємистих томи зайняли значне місце в пушкінознавчій літературі.

Нагороди: медалі “За оборону Одеси” (1942 р.), “За боевые заслуги” (1971 р.), “Партизану Отечественной войны”.

Сфери наукових інтересів: історія літератури, пушкінознавство.

З.А. Бориневич-Бабайцева є автором низки праць в області пушкінознавства, в яких змальовано культурно-громадський клімат Одеси пушкінської пори, зроблена спроба показати суму життєвих спостережень, якими збагатив О.С. Пушкіна рік життя у південному місті. У кількох статтях дослідниця аналізує причини висилки О.С. Пушкіна з Одеси. Вона доказово спростовує одне з тверджень у пушкінознавстві, що в основі конфлікту між поетом і М.С. Воронцовим лежали особисті моменти. На її думку основними і визначальними були політичні мотиви і те, що М.С. Воронцов бачив у поетові “небезпечну” з позицій самодержавства фігуру.

Автор і упорядник близько 20 наукових праць (зокрема, 2 брошур, близько 20 наукових статей).

Публікації про З.А. Бориневич-Бабайцеву:

Зоя Антоновна Бориневич-Бабайцева [Некролог] // Временник Пушкинской комиссии, 1972. – Ленинград, 1974. – С. 142 – 144.

Гридин В. Хозяйка пушкинского наследия // Одесский вестник. – 1995. – 11 марта. – С. 9.

Левченко В.В. Жінки-викладачі вищої школи Одеси (1917 – 1930-ті рр.): історико-науковий аспект // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. – Одеса, 2009. – С. 149 – 150.

Левченко В.В. Бориневич-Бабайцева Зоя Антонівна // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 64 – 66.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 149, 189, 286, 350, 357, 367, 369.

Левченко В.В. Деятельность научных династий историков Одессы в 1920 – 40-х гг. // Проблемы славяноведения. – Брянск: РИО БГУ, 2011. – Вып. 13. – С. 192 – 210.

Левченко В.В. Из истории исторической науки в Одессе: научные семьи историков вт. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ вв. (периодизация, типология, представители) // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 13. – Одеса: Друкарський дім, 2012. – С. 80 – 89.

Исаева О.И. Семья учёного-статистика А.С. Бориневича: представители одесской интеллигенции // Молодий вчений. – № 12 (15). – 2014. – С. 36 – 41.

Найважливіші статті З.А. Бориневич-Бабайцевої, що стосуються історії Південної України:

Пушкин и одесские альманахи // Пушкин. Статьи и материалы. Вып. 2. – Одесса, 1926. – С. 51 – 69.

Пушкин в Одессе // О.С. Пушкін в Одесі. – Одеса, 1949. – С. 69 – 98.

Одесский период жизни Пушкина // Пушкинская юбилейная сессия. 150-летие со дня рождения А.С. Пушкина. – Одесса, 1949. – С. 37 – 39.

Одесские впечатления в творчестве Пушкина после 1824 г. // Збірник філологічного факультету ОДУ. Т. IV. – Одеса, 1954. – С. 75 – 89.

Овидиев цикл в творчестве Пушкина // Пушкин на юге.

Вып 1. – Кишинев, 1958. – С. 164 – 178.

Высылка Пушкина из Одессы // Пушкин на юге. Вып 1. – Кишинев, 1958. – С. 264 – 280.

Лирика Пушкина южного периода // Пушкин на юге. Вып 2. – Кишинев, 1961. – С. 265 – 288.

Изучение творчества Пушкина в Одессе и в Одесском университете // Ювілейна сесія, присвячена 100-річчю ОДУ. Філологічні науки. – Одеса, 1965. – С. 4 – 7.

Десятая объединенная конференция пушкиноведов юга // Временник Пушкинской комиссии, 1963. Вып. 2. – М.; Л., 1966. – С. 113 – 115.