Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Башли Маргарита Іванівна

Лілія Циганенко

(15.06.1989, м. Ізмаїл) – кандидат історичних наук.

В 2006 р. закінчила Ізмаїльський регіональний педагогічний ліцей м. Ізмаїл Одеської області. У 2006 – 2011 рр. навчалася на історичному факультеті Ізмаїльського державного гуманітарного університету, отримавши диплом магістра зі спеціальності “Історія”. З 2011 по 2014 рр. навчання в аспірантурі ІДГУ. З 2015 р. працює в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію “Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861 – 1907 рр.)”.

Науковий керівник – Л.Ф. Циганенко.

Сфера наукових інтересів: культурно-освітній, соціальнополітичний розвиток Херсонської та Бессарабської губерній другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Загальна кількість публікацій – 15.

Найважливіші статті М.І. Башли, що стосуються історії Південної України:

Дворянство Бессарабії за матеріалами Першого загальноросійського перепису населення (1897 р.) // Краєзнавство: науковий журнал. – 2013. – Ч. 1 (82). – С. 37 – 41.

Участь Херсонського дворянства в діяльності земських установ краю (друга половина ХІХ ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2014. – Вип. 80. – С. 18 – 21.

Місце представників бессарабського дворянства в історії Ії Кишинівської чоловічої гімназії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2014. – Вип. 84 (5). – С. 183 – 186.

Участь дворян в діяльності “Товариства сільського господарства Південної Росії” // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С.119 – 125.

Дворянство Бессарабії на сторінках довідково-статичних видань регіону (друга половина ХІХ ст.) // Black Sea scientific journal of academic research (Черноморский научный журнал академических исследований). – Tbilisi. – November 2013. – Vol. 6. – P.103 – 108

Дворянство молдавского происхождения в истории Бессарабии // Материалы ІІІ-й международной научной конференции “Дунай – основа европейской идентичности” (29.06.2013 г.), Измаил (Украина) // Journal of Danubian Studies and Research (Editura Universitarä DANUBIUS). – Galati, Romania – Vol. 3. – № 1 (2013). – P. 30 – 36.