Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бориневич Антон Самуїлович

Валерій Левченко

(20.07(01.08)1855, м. Одеса – 3.12.1946, м. Одеса).

У 1877 – 1879 рр. навчався на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету. У 1879 р. заарештований і висланий до Східного Сибіру.

У 1882 р. отримав дозвіл повернутися до європейської частини Російської імперії, а саме до Харкова. З 1883 р. працював у земських бюро. З 1884 р. працював у Херсоні, а 1887 р. повернувся до Одеси. Спочатку займав посаду міського статистика бюро Одеси, а з 1890 р. до 1926 р. завідував створеним ним міським статистичним бюро. Керував одноденним переписом населення 1 грудня 1892 р. і переписами 1897, 1915, 1917 рр. Учасник переписів населення 1920, 1923, 1926 рр.

У 1921 р. брав участь у заснуванні Одеського інституту народного господарства, реорганізованого 1930 р. в Одеський кредитно-економічний інститут, в якому з 1931 р. очолював кафедру статистики. Працював в інституті до 1946 р.

Вчений секретар товариства сільського господарства півдня Російської імперії.

Сфери наукових інтересів: статистика, демографія, історія півдня України ХІХ ст., краєзнавство, бібліографістика.

А.С. Бориневич напередодні 100-річчя Одеси підготував та провів безпрецедентний одноденний перепис населення міста 1 грудня 1892 р., результати якого увійшли у найвідомішу працю, що була опублікована у 3-х частинах. Висновки цих нарисів дають уявлення про соціально-економічну структуру населення міста. У публікаціях подав систему заходів, спрямованих на організацію, підготовку, проведення, обробку результатів та підведення підсумків одноденного перепису. На основі отриманих даних перепису і попередньо проведеної до нього роботи склав статистико-економічні звіти по Одеському повіту за декілька попередніх років, які містили відомості про розвиток народного господарства та про соціально-економічні процеси. Значний інтерес являли собою дані щодо зміни у землеволодінні в Одеському повіті за 1887 та 1889 рр. Був безпосереднім учасником підготовки ювілейних видань, присвячених 100 і 150-річчю Одеси. Під час підготовки видання 1946 р. виконував обов’язки редактора та готував розділ з історії населення міста. Автор низки розвідок про хлібну торгівлю та демографічні процеси в Одесі.

Автор і упорядник понад 30 наукових праць (зокрема, 6 монографій, 2 брошур, понад 20 наукових статей).

Публікації про А.С. Бориневича та рецензії на його праці:

Бориневич Антон Самойлович. По случаю 40-летия его научно-педагогической и общественной статистической деятельности // Статистический Бюллетень. – 1923. – № 3 – 4.

Професор А.С. Бориневич – кандидат в члени Академії Наук УРСР // Молода Гвардія. – 1939. – 6 січня. – С. 4.

Бориневич А.С. [Некролог] // Большевистское знамя. – 1946. – № 245. – С. 4.

Доктор экономических наук, профессор А.С. Бориневич: Некролог // Сборник трудов Одесского кредитно-экономического института. – Т. ІІ. – Одесса, 1947. – С. 143 – 144.

Богаченко А.О., Можаровський В.І. Визначний статистик А.С. Бориневич // Історія народного господарства та економічної думки Української РСР. – 1970. – № 4 – 5. – С. 166 – 169.

Боровой С. Воспоминания. – М.-Иерусалим, 1993. – С. 280, 363.

Одеський державний економічний університет. Нариси історії. – Одеса, 2000. – С. 20 – 22.

Левченко В.В. Бориневич Антон Самуїлович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 63 – 64.

Левченко В.В. Деятельность научных династий историков Одессы в 1920 – 40-х гг. // Проблемы славяноведения. – Брянск: РИО БГУ, 2011. – Вып. 13. – С. 192 – 210.

Левченко В.В. Из истории исторической науки в Одессе: научные семьи историков вт. пол. ХІХ – пер. пол. ХХ вв. (периодизация, типология, представители) // Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. – Вип. 13. – Одеса: Друкарський дім, 2012. – С. 80 – 89.

Ісаєва О.І. А.С. Бориневич і одноденний перепис 1 грудня 1892 р. в Одесі: принципи організації та попередні результати // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія і філософія науки і техніки”. – 2012. – № 1/2, Вип. 20. – С. 99 – 108.

Ісаєва О.І. Розвиток Одеського статистичного бюро під керівництвом А.С. Бориневича // Південь України у вітчизняній та європейській історії: Матеріали ІІ Міжн. наук.-практ. конф. (Одеса, 25 – 26 вересня 2014 р.). – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 106 – 111.

Исаева О.И. Семья учёного-статистика А.С. Бориневича: представители одесской интеллигенции // Молодий вчений. – № 12 (15). – 2014. – С. 36 – 41.

Ісаєва О.І. Історичні дослідження А.С. Бориневича // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія і філософія науки і техніки”. – 2014. – № 1/2, Вип. 22. – С. 76 – 84.

Книги А.С. Бориневича, що стосуються історії Південної України:

Очерк хлебной торговли в Одессе, с приложением объяснительной записки инженера Э.Г. Гарриса к проекту земских элеваторов в Одессе. – Одесса: Славянская типография, 1890. – 110 с.

По поводу предстоящей переписи в Одессе. – Одесса, 1891. – 13 с.

Результаты однодневной переписи города Одессы 1 Декабря 1892 года. В 3-х ч. – Одесса: “Славянская” типография Н. Хрисогелос, 1894.

Одесса. 1794 – 1894. К столетию города. – Одесса: издание Городского общественного управления, 1895. – LXXX, 836 с. (у співавторстві).

Систематический указатель статей, заметок, протоколов, отчётов и проч., помещённых в “Листках” и “Записках” Императорского Общества сельского хозяйства Южной России с 1830 по 1894 г. – Одесса: “Славянская” типография Н. Хрисогелос, 1895. – II, V, 129 с.

Императрица Екатерина ІІ. Новороссия и Одесса (Общедоступный очерк). – Одесса: тип. Высочайшее утверж. Южно-Русского О-ва Печатного Дела, 1896. – 45 с.

Новороссия в царствование Императрицы Екатерины Второй. – Одесса: “Славянская” типография Н. Хрисогелос, 1897. – 16 с.

Города Одесской губернии: (Общий обзор). – Одесса: 2 – я Гос. тип., 1922. – 49 с.

Найважливіші статті А.С. Бориневича, що стосуються історії Південної України:

Статистика Новороссийского края за 1890 и 1891 гг. // Новороссийский календарь. – 1892.

Характеристика экономической жизни Одессы за 1891 – 1892 гг. // Новороссийский календарь. – 1893.

Перепись Одессы 1 – го декабря 1892 г. // Новороссийский календарь. – 1893. – С. 201 – 208.

Кое-что из жизни Одессы в 30-х годах // Из прошлого Одессы. – Одесса, 1894. – С. 96 – 103.

Ещё два слова об Одессе в 30-е годы // Из прошлого Одессы. – Одесса, 1894. – С. 324 – 329.

По поводу предстоящей Всероссийской переписи // По морю и суше. – Одесса, 1895. – № 32.