Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Дослідники історії Південної України, т. 2

біобібліографічний довідник

Том 2

Київ 2016

Публікація книги здійснена за підтримки Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Вічний фонд ім. Михайла і Дарії Ковальських) в рамках проекту “Історіографія історії Південної України”.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

Дослідники історії Південної України : біобібліографічний довідник / упоряд. Ігор Лиман. – Київ, 2016. – Том 2. – 496 с. : іл.

Книга є складовою проекту “Історіографія історії Південної України”, завданнями якого є формування узагальнюючої картини стану вивчення історії Південної України; популяризація напрацювань науковців, що займались чи (та) займаються цим регіоном; створення можливостей для кожного дослідника, який звертатиметься до окремих аспектів історії Півдня, вільніше орієнтуватись у тематиці попередників; сприяння контактам між науковцями; формування інформаційної платформи, яка може прислужитися консолідації та координації зусиль і окремих дослідників, і інституцій з вивчення минувшини Південної України.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами історіографії, джерелознавства, історії України.