Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бойко Петро Анатолійович

Вікторія Константінова

(20.12.1988, м. Запоріжжя).

З 2005 р. – постійний учасник експедицій з усної історії.

У 2011 р. закінчив магістратуру Запорізького національного університету за спеціальністю “Історія”.

У 2011 – 2014 рр. – аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

З 2014 р. – молодший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

Тема кандидатської дисертації: “Джерела з історії формування населення Олександрівського повіту останньої чверті XVIII – початку XIX століття”. Науковий керівник – В.А. Брехуненко.

Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького.

З 2007 по 2009 р. – учасник проекту “ЕАР 164 Preservation, storage and accessibility for archives of pre-industrial rural society of Ukrainian Steppe”.

У 2014 – 2015 рр. – стипендіат Канадського інституту українських студій Альбертського університету.

Сфери наукових інтересів: історія населення Степової України, запорозька спадщина, історична регіоналістика, усна історія.

Автор 15 наукових публікацій, присвячених історії населення Степової України та містобудуванню в регіоні.

Публікація про П.А Бойка:

Бойко Петро Анатолійович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 318 – 319.

Видання П.А Бойка, що стосується історії Південної України:

Урочище Сагайдачне. – Запоріжжя: Art-gallery Lenin, 2013. – 12 с.

Найважливіші статті П.А Бойка, що стосуються історії Південної України:

Населення Новоросійської губернії в 1778 році // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2009. – С. 57 – 61.

Джерела з історії етнічного складу населення Степової України останньої чверті XVIII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2010. – Вип. XXVIII. – С. 442 – 446.

Законодавчі акти Російської імперії щодо заборони незаконної реєстрації шлюбів // Наукові праці студентів кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін. – Запоріжжя, 2010. – С. 19 – 22.

Історіографічна традиція дослідження населення Степової України останньої чверті XVIII століття // Наукові праці студентів кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін. – Запоріжжя, 2011. – С. 9 – 12.

Джерела з історії населення Степової України останньої чверті XVIII століття в рукописному відділі Російської національної бібліотеки // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 24. – К., 2012. – С. 267 – 277.

“Именные списки старшины и казаков бывшего войска Запорожского… 1776 года” як джерело з історичної демографії Степової України // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Запорізька Січ і українське козацтво”. – К., 2013. – С. 74 – 79.

Переселення корсиканців 1782 – 1784 років як епізод з колонізації Степового краю // Сіверянський літопис. – 2014. – № 6. – С. 270 – 279.

Козацькі поселення як визначний чинник будівництва та долі російських фортець у Степовій Україні (XVIII ст.) // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства”. – 2015. – С. 24 – 26.

Social stratification and mutual relations between reference population groups of Steppe Ukraine of the last quarter of XVIII century (as exemplified by Olexandrivs’k town) [] // Forum for Ukrainian Studies. A Project of the Canadian Institute of Ukrainian Studies.

Картографические источники по истории формирования населения Александровского уезда последней четверти XVIII – начала XIX в. // Проблемы науки. – № 3 (4). – 2016. – С. 15 – 24.