Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Атлас Доротея Генріховна

Олександр Музичко

(15.01.1874 – ?).

Середню освіту здобула у Маріїнській Одеській міській громадській жіночій гімназії (1892 р.), вищу – на юридичному відділенні Одеських вищих жіночих курсів (1912 р.). З 1892 р. викладала у школах Одеського навчального округу. Головний вплив на формування її наукових зацікавлень мав професор І. Линниченко. Активний діяч Одеського бібліографічного товариства при Новоросійському університеті. У 1920-х рр. – член Одеської комісії краєзнавців при ВУАН, викладач та бібліотекар.

Студії Д. Атлас були присвячені історії Одеси, Росії, проблемам педагогіки та джерелознавства. Загалом доробок історика складається з понад 30 праць. Однією з перших в Одесі наголошувала на необхідності викладання краєзнавства у середній школі. Написала перший підручник для середніх шкіл з історії Одеси, який відзначався лаконічністю, доступністю, чіткою та логічною структурою, ілюстративністю. Оригінальним був її метод проведення анкетувань серед учнів для з’ясування рівня їх знань з історії Одеси. Для її праць з історії Одеси були властиві художність викладу, увага до народного побуту та пісень, розгляд історії Хаджибея як передісторії Одеси. Відводила належне місце українському етносу у заснуванні та розбудові міста. Однією з перших докладно висвітлила боротьбу серед урядовців щодо заснування порту та міста на узбережжі Чорного моря. Прагнула не так до науковості, як до виховання місцевого патріотизму. Це призводило до певної ідеалізації осіб – засновників міста.

Проаналізувала декілька документів дипломатії ХVIII ст., звернувши увагу на події, пов’язані з історією Південної України.

Публікації про Д.Г. Атлас та рецензії на її праці:

Мельник О. Декілька документів про дослідницю історії Одеси Д.Г. Атлас // Чорноморська минувшина. – 2006. – Вип. 1. – С. 126 – 132.

Музичко О.Є. Історик Одеси Д.Г. Атлас: нові риси до незавершеного історіографічного портрету // Лукомор’я: науковий журнал. – Вип. 1. – Одеса, 2007. – С. 294 – 302.

Музичко О., Солодова В. Справа заснування “Музею міста Одеси” на початку ХХ ст.: ініціатори, задуми та реалії // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – № 5. – 2008. – С. 31 – 40.

Вибрані праці Д.Г. Атлас, що стосуються історії Південної України:

Старая Одесса, ее друзья и недруги // Труды слушательниц Одесских высших женских курсов – Т. 1. – Вып. ІІ. – Одесса, 1911. – С. 157 – 270 (Перевидання: Старая Одесса, ее друзья и недруги. – Одесса: Астропринт, 1992. – 208 с.)

Старая Одесса в русской литературе (1820 – 1840-е гг.) // Известия Одесского библиографического общества. – Т. 1. – Вып. 2. – 1911. – С. 39 – 58.

Старая Одесса в русской литературе п.п. ХІХ ст. // Известия Одесского библиографического общества. – Т. 1. – 1912. – С. 39 – 56.

Учебная книжка “Одесса”. Руководство для учащихся в низших и средних учебных заведениях. – Одесса, 1915 – 1916. – 27 с.