Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Букатевич Назарій Іванович

Валерій Левченко

(23.10.1884, м. Любомль Володимиро-Волинського повіту Волинської губернії – 14.12.1984, м. Одеса) – кандидат філологічних наук (1943 р.), професор (1960 р.).

У 1912 р. закінчив історико-філологічний факультет Юр’ївського університету. З 1 вересня 1911 р. по 1 вересня 1920 р. – штатний викладач російської мови і словесності Седлецької жіночої гімназії.

У 1923 – 1927 рр. – викладач Одеського інституту народної освіти. У 1926 – 1930 рр. – Одеського інституту народного господарства. Професор Одеського інституту соціального виховання (1930 – 1933 рр.) і Одеського педологічного інституту (1933 – 1937 рр.). На посаді доцента працював в Одеському українському педагогічному інституті (1937 – 1938 рр.) і Одеському державному університеті (1933 – 1938 рр.).

У 1923 – 1930 рр. – дійсний член етнографічно-лінгвістичної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН.

15 липня 1938 р. заарештований, а 10 листопада 1939 р. засуджений до заслання на п’ять років в один із районів Казахстану. Реабілітований 2 вересня 1958 р.

З 8 серпня 1945 р. по 1975 р. – доцент та завідувач кафедри російської мови філологічного факультету Одеського державного університету. З 1 лютого 1948 р. – заступник декана цього ж факультету.

Сфери наукових інтересів: українська та російська мова і література, українська етнографія і фольклор, історія української та російської мов, діалектологія, історія чумацтва.

Н.І. Букатевич вивчав розвиток українського чумацтва на півдні України. У брошурі “Чумацтво на Україні: Історичноетнографічний нарис” на основі архівних і статистичних матеріалів показав, що російські генерал-губернатори відстоювали привілеї російського купецтва, яке скуповувало сіль оптом, нав’язуючи українським чумакам завищені ціни. У виданні також досліджується чумацька пісенна творчість, в якій автор розподіляє пісні за певними соціально-економічними періодами і виявляє нашарування в них тієї чи іншої історичної доби. У нарисі проаналізовано праці Г. Данилевського, І. Рудченка, Ф. Щербини, М. Сумцова, що присвячені безпосередньо чумацтву, а також праці зі статистики, географії, актовий матеріал, газетні та журнальні статті. Досліджував чумацькі шляхи сполучення, звичаєве право, визначив хронологічні рамки активного функціонування цього промислу.

Автор і упорядник понад 30 наукових праць (зокрема, 5 монографій, 5 брошур, понад 20 наукових статей).

Публікації про Н.І. Букатевича та рецензії на його праці:

Карпенко Ю. Столітній ювілей // Мовознавство. – № 5. – 1984. – С. 63 – 64.

Перегінчук Т.М. Дослідження професора Н.І. Букатевича та чумацький епос на Україні // Літературно-мистецька Одеса в II половині ХІХ ст.: Тези доп. та повід. регіон. наук.-творч. конф. – Одеса, 1992. – С. 33 – 34.

Карпенко Ю.О. Букатевич Назарій Іванович // Українська мова: енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – С. 54 – 55.

Зленко Г.Д. Букатевич Назарій Іванович // Енциклопедія сучасної України. – К., 2004. – Т. 3: Біо – Бя. – С. 557 – 558.

Шишов В.Ф. Букатевич Назарій Іванович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біогр. сл. – Т. 2: А-І. – Одеса, 2005. – С. 180 – 183.

Гончарук Т.Г., Левченко В.В. Букатевич Назарій Іванович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 81 – 83.

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920 – 1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту. – Одеса: ТЕС, 2010. – С. 152, 204, 288.

Книга Н.І. Букатевича, що стосується історії Південної України:

Чумацтво на Україні: історично-етнографічні нариси. – Одеса, 1928. – 89, [1] c.

Найважливіші статті Н.І. Букатевича, що стосуються історії Південної України:

Чумацтво в ХVІІ-ХVІІІ століттях // Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – 1925. – Ч. 2 – 3. – С. 239 – 244.

Чумацтво на Україні // Записки Одеського інституту народного господарства. – 1928. – Т. 1. – С. 1 – 89.

Михайло Коцюбинський (1864 – 1919) // Шквал. – 1928. – № 18. – С. 6 – 7.

Чумацтво другої половини ХІХ сторіччя // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – 1930.

Український фольклор у творчості М. Коцюбинського // Коцюбинський М. Зб. статей / За ред. О. Дорошевича. – Х.; К.: Література і мистецтво, 1931. – С. 191 – 223.

К столетию со дня рождения профессора Александра Томсона // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. – 1960. – Т. 19, вып. 6. – С. 551 – 553.