Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Аванесян Джульєтта Завенівна

Вікторія Константінова

(02.06.1984, м. Баку).

У 2007 р. закінчила історичний факультет Запорізького національного університету за спеціальністю “Історія”. У 2007 – 2011 рр. – аспірантка кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету.

Працює над кандидатською дисертацією ““Екатеринославские губернские ведомости” як джерело з історичного краєзнавства Катеринославщини ХІХ ст.” (починала під науковим керівництвом А.В. Бойка). Науковий керівник – Ю.І. Головко.

Сфери наукових інтересів: джерелознавство історії України, історія Південної України, усна історія Степової України.

Загальна кількість публікацій – 12.

З 2007 р. бере участь у проекті “Усна історія Степової України”.

Публікація про Д.З. Аванесян:

Аванесян Джульєтта Завенівна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 313 – 314.

Найважливіші статті Д.З. Аванесян, що стосуються історії Південної України:

Проблема вірогідності інформації публікацій “Катеринославських губернських відомостей” з історії освіти на Катеринославщині // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2008. – Вип. ХХІІ. – С. 210 – 215.

“Катеринославські губернські відомості” як джерело з історії культурного життя Катеринославщини ХІХ ст. // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. – Вип. 6. – С. 98 – 109.

Минувшина в уподобаннях населення Степової України (за матеріалами “Екатеринославских губернских ведомостей” кін. ХІХ ст.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 19. Кн. 1. – К., 2009. – С. 585 – 593.

Публікації Я. Новицького на сторінках “Катеринославських губернських відомостей” // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 18. – К., 2009. – С. 216 – 230.

Селянська реформа на Катеринославщині (аналіз публікацій “Катеринославських губернських відомостей”) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2009. – Вип. ХХV. – С. 182 – 188.

Розвиток промисловості Катеринославщини другої половини ХІХ ст. на сторінках “Катеринославських губернських відомостей” // Матеріали III та IV Міжнародної конференції молодих науковців “Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи”. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 105 – 108.

Документальні матеріали Я.П. Новицького на сторінках “Екатеринославских губернских ведомостей” // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – Вип. 7. – С. 124 – 142.

“Екатеринославские губернские ведомости” (1838 – 1918): становлення та розвиток видання // Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. – Т. 23. – К., 2011. – С. 196 – 220.

Діяльність Катеринославського благодійного товариства на сторінках “Екатеринославских губернских ведомостей” (1838 – 1918) // Матеріали міжнародних наукових читань “Південна Україна: козацька та післякозацька доба (ХVI-ХХ ст.)” 26 – 27 травня 2012 р., Одеса. – Одеса, 2012. – С. 31 – 36.