Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бердянська чоловiча гiмназiя
(1901 – 1919 роки)

Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: «Освіта України», 2007. – 631 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету (протокол № 2 від 27 вересня 2007 р.).

Книга є продовженням археографічного видання «Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І». Видання включає представницький комплекс переважно неопублікованих джерел, в яких відбились різноманітні аспекти історії освітньої установи, її викладачів та гімназистів перших двох десятиліть ХХ ст.

Розраховано на широке коло читачів – науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України, історією освіти тощо.

© І.І. Лиман, 2007

© В.М. Константінова, 2007

© С.К. Акімов, оформлення серії, 2007