Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Авдєєва Олена Сергіївна

Вікторія Константінова

(21.11.1982, м. Макіївка Донецької обл.).

У 2005 р. закінчила з відзнакою Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Історія”. З 2007 р. – аспірантка кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету.

У 2002 – 2004 рр. – вчитель історії загальноосвітньої школи № 20 (м. Бердянськ). 2004 – 2006 рр. – викладач гуманітарних дисциплін ВСП “Бердянський технікум харчової промисловості” Таврійської державної агротехнічної академії. 2005 – 2006 рр. – асистент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. З 2006 р. обіймає посаду старшого викладача кафедри історії України БДПУ. З 2015 р. – заступник декана соціальногуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету.

У червні 2016 р. захистила кандидатську дисертацією “Міжконфесійні відносини у Північному Приазов’ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.)”. Науковий керівник – І.І. Лиман.

Авторка 18 наукових публікацій з історії Південної України.

Сфера наукових інтересів: етно-конфесійна історія Північного Приазов’я.

Публікація про О.С. Авдєєву:

Авдєєва Олена Сергіївна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 315 – 317.

Найважливіші статті О.С. Авдєєвої, що стосуються історії Південної України:

Єдиновір’я на Півдні України як компроміс між офіційною православною церквою та старообрядництвом (остання чверть XVIII – середина ХІХ ст.) // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 26 жовтня 2007 р. – Одеса: ВМВ, 2007. – С. 41 – 46.

Старообрядці та етнокультурні процеси на півдні України (кінець XVIII-ХІХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 46 – 49.

Передумови виникнення та подальше формування баптистських общин у Північному Приазов’ї (кінець XVIII-ХІХ ст.) // Збірник наукових робіт. Міжнародна наукова конференція “Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії”. Ч.6 / За загальною редакцією канд. філол. наук, доц. О.С. Черемської, канд. соц. наук, доц. О.М. Кузя. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – С. 251 – 258.

Політика офіційної Церкви щодо духоборів, молокан та скопців Північного Приазов’я (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2008. – Книга І. – С. 441 – 446.

Релігійна приналежність селянства Північного Приазов’я (кінець XVIII-ХІХ ст.) // Український селянин. Збірник наукових праць. Матеріали VII Міжнародного симпозіуму з проблем аграрної історії, присвяченого 90-ій річниці Української Держави гетьмана П.П. Скоропадського / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 11. – С. 168 – 171.

Особливості виникнення та функціонування протестантської спільноти у Запорізькому краї у ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2009. – Вип. ХХV. – С. 175 – 178.

Особливості релігійної структури німецькомовної спільноти Запорізького краю у ХІХ ст. // Наукові записки.

Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Т. 18. – Київ, 2009. – С. 133 – 143.

Старообрядничество в контексте межконфессиональных отношений на Юге Украины (последняя четверть XVIII – середина XIX ст.) // Актуальные проблемы и перспективы современного гуманитарного знания: материалы международной научно-практической конференции (Невинномысск, 26 марта 2009 года) / отв. ред. С.Н. Артемов, О.Н. Палиева, НГГТИ. – Ставрополь: Литера, 2009. – С.158 – 163.

Офіційна церква по відношенню до сектантів Північного Приазов’я (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2010 – Вип. XXVIII. – С. 49 – 52.

Конфесійна структура населення Північного Приазов’я наприкінці ХІХ ст. (за матеріалами Першого всезагального перепису населення Російської імперії 1897 року) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – К., 2011. – Т. 23. – С. 189 – 196.