Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович

Галина Левченко

(28.02.(11.03.).1816, с. Ісківці Лубенського повіту Полтавської губернії – 6(18).09.1875, Санкт-Петербург) – історик, етнограф, фольклорист.

У 1829 – 1835 рр. навчався в Ніжинській гімназії вищих наук.

Від 1847 р. служив у канцелярії воронезького губернатора, був редактором неофіційної частини газети “Воронежские губернские ведомости”.

Впродовж 1856 – 1860 рр. брав участь в етнографічних експедиціях Російського географічного товариства, досліджував різні місцевості Південної України. Написав низку статей, що увійшли до його книжки “Поездка в Южную Россию”.

Сфери наукових інтересів: історія, фольклор та етнографія українського народу.

Є автором історичних, фольклорних і етнографічних публікацій, що містять цінний фактичний матеріал щодо історії культури українського народу на півдні України в середині ХІХ ст., якими започаткував розвиток української етнографії як науки. “Нариси Дніпра” містять матеріал з етнографії, історії, географії, фольклору, топоніміки Нижнього Подніпров’я, відтворюють картини життя міст і сіл, є докладним історико-географічним оглядом південного краю (описано клімат, традиції й звичаї жителів) та розповідають про перший середній навчальний заклад – Херсонську губернську гімназію.

Автор понад 10 історичних заміток та етнографічних нарисів.

Публікації про О.С. Афанасьєва-Чужбинського та рецензії на його праці:

Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович // Українські письменники: біобібліогр. словник: в 5 т. – К.: Держвидав худ. літ., 1963. – Т. 2. – С. 23 – 43.

Гнатюк М. Олександр Афанасьєв-Чужбинський // АфанасьєвЧужбинський Олександр. Поезії. – К., 1972. – С. 3 – 32.

Шевченківський словник. Том 1 / Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка Академії Наук УРСР. – К.: Головна редакція УРЕ, 1976. – С. 49 – 50.

Мороз Л.З. Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович // Українська літературна енциклопедія. – Т. 1. – К., 1988. – С. 99 – 100.

Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович // Мистецтво України: біогр. довід. / упоряд.: А.В. Кудрицький, М.Г. Лабінський; за ред. А.В. Кудрицького. – К.: Укр. енциклоп., 1997. – С. 30.

Дзендзелівський Й.О. Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович // Українська мова: енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – С. 36.

Брега Г.С. Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. – Київ: Наукова думка, 2003. – Т. 1: А-В. – С. 153.

Книги О.С. Афанасьєва-Чужбинського, що стосуються історії Південної України:

Поездка в Южную Россию. – Ч. 1: Очерки Днепра. – СанктПетербург: Тип. Морского мин-ва, 1861. – 466 с.

Поездка в Южную Россию. – Ч. 2: Очерки Днестра. – СанктПетербург: А.Ф. Базунов, 1863. – 438 с.

Вибрані статті О.С. Афанасьєва-Чужбинського, що стосуються історії Південної України:

Маркуцын берег, близ Алешек // Одесский Вестник. – 1852. – 22 октября.

Алешки // Одесский Вестник – 1853. – 22, 24, 27, 29 января.

Фотографические портреты г-на Янко (Письмо к редактору) // Одесский Вестник – 1853. – 23 мая.

На пути из Херсона в село Касперовку // Одесский Вестник. – 1853. – 14, 16 июля.

Быт простого народа в Алешках // Одесский Вестник – 1855. – 22 сентября.

Очерки охоты в Малороссии // Газета лесоводства и охоты. – 1855. – С. 212 – 214.

Общий взгляд на быт приднепровского крестьянина // Морской сборник. – 1856. – №№ 10, 12.

Село Шпаково // Одесский Вестник – 1856. – 3 марта.

Поездка на Днепровские пороги и на Запорожье // Морской сборник. – 1858. – № 9.

Дорожные записки // Русское слово. – 1860. – № 1, 4, 8.