Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Берман Яків Зейлікович (Зіновійович)

Галина Левченко

(11(23).10.1889, м. Дубно – 1973) – історик, бібліограф, книгознавець, краєзнавець.

У 1909 р. закінчив гімназію. З 1909 р. до 1913 р. навчався на юридичному факультеті Київського університету. У 1918 – 1919 рр. навчався на історичному відділені історико-філологічного факультету Новоросійського університету. У 1920 р. був студентом історико-соціологічного відділення Одеського гуманітарносуспільного інституту. З 1921 р. до 1924 р. навчався на соціальноісторичному відділенні факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти, у 1928 р. отримав кваліфікацію викладача-спеціаліста громадознавчих дисциплін професійних шкіл, фабрично-заводських училищ та трудових шкіл.

З вересня 1913 р. до березня 1917 р. працював конторником у Страховому товаристві. У 1917 – 1918 рр. викладав у школі для дорослих в Одесі. З 1921 р. – співробітник Одеської центральної наукової бібліотеки, з 4 липня 1922 р. – завідувач підвідділу складів, з 2 жовтня 1922 р. до 1923 р. – помічник завідувача відділу книгоутворення.

З січня 1923 р. до 1930 р. працював в Одеській державній публічній бібліотеці на різних посадах (вчений секретар, завідувач відділу книгокористування, тимчасово виконуючий обов’язки директора). На початку 1930 р. під тиском репресій був звільнений з бібліотеки “з забороненням працювати в культосвітніх установах”. Переїхав до Ленінграда, де у 1936 – 1938 рр. працював у Державній публічній бібліотеці імені М.Є. Салтикова-Щедріна. Під час Другої світової війни жив на Уралі.

У 1920-х рр. член Українського бібліографічного товариства в Одесі. У 1926 р. був делегований на I Всеукраїнській з’їзд бібліотечних працівників у Харкові.

Сфери наукових інтересів: бібліотечна справа, бібліографістика, історія музичної культури, історія російської літератури ХІХ – початку ХХ ст., історія періодичної преси.

Я.З. Берман вивчав історію періодичної преси на півдні України, оприлюднив нарис про перший у причорноморському краї часопис – “Одесский вестник” (1827 – 1894) та склав тематичний розпис публікацій газети “Одесский коммунист” (1918 – 1920).

Автор низки статей щодо історії та діяльності Одеської державної публічної бібліотеки. Продовжив започатковану одеським бібліографом М.Ф. Комаровим бібліографію лисенкіани, описавши публікації за 1903 – 1923 рр., присвячені українському композиторові Автор понад 20 наукових праць (зокрема, 2 брошур).

Публікації про Я.З. Бермана та рецензії на його праці:

Берман Яков Зиновьевич // Наука и научные работники СССР: Справочник. – Ленинград, 1928. – Ч. 6. – С. 34.

Картавцев И.М. Работы по библиографированию периодики, вышедшие в 1928 г.: [Про працю “До столітніх роковин заснування газети “Одесский вестник” (1827 – 1927)”] // Библиография. – М., 1929. – № 2 – 3. – С. 65.

Берман Яков Зиновьевич // Бернандт Г.Б., Ямпольский И.М. Кто писал о музыке: Библиографический словарь музыкальных критиков и лиц, писавших в дореволюционной России и СССР. – М., 1971. – Т. 1: “А-И”. – С. 90.

Зленко Г.Д. Бібліографічний укіс Якова Бермана // Вісник Книжкової палати. – 2000. – № 6. – С. 20 – 23.

Зленко Г.Д. Берман Яків Зіновійович // Бібліографи Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького: Біобібліографічний довідник / упоряд.: Л.М. Бур’ян; наук. ред. і автор вступ. ст.: Г.Д. Зленко. – Одеса, 2002.

Зленко Г.Д. Берман Яків Зіновійович // Енциклопедія сучасної України. – К., 2003. – Т. 2. – С. 529 – 530.

Зленко Г.Д. Берман Яків Зіновійович // Українські бібліографи. Біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія / ДЗ “НПБУ”; Авт.-уклад.: Р.С. Жданова, Н.І. Абдуллаєва, В.О. Кононенко; наук. ред. В.О. Кононенко, Н.Я. Зайченко; відп. ред. Т.І. Вилегжаніна. – К., 2008. – С. 34 – 35.

Берман Яков Зиновійович // Випускники Одеського (Новоросійського) університету: енциклопедичний словник: у 2 вип. – Одеса, 2010. – Вип. 2. – С. 27.

Книги Я.З. Бермана, що стосуються історії Південної України:

До столітніх роковин заснування газети “Одесский вестник” (1827 – 1927): Матеріали для історичного нарису. – К., 1928 – 16 с.

Безперервка: Покажчик літератури. – Одеса, 1930. – 21 с. (співупорядник – М.М. Ставський).

Вибрані статті Я.З. Бермана, що стосуються історії Південної України:

“Одесский вестник”: Матеріали для іст. нарису // Література. – К., 1928. – Зб. 1. – С. 209 – 221.

М.В. Лисенко. Матеріяли до бібліографії // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – 1929. – Ч. 2 – 3. – С. 123 – 132.

Одеська державна публічна бібліотека // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – 1929. – Ч. 2 – 3. – С. 139 – 140.

Про зведений каталог музичної літератури одеських бібліотек // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1929. – № 3. – С. 114 – 117 (у співавторстві з М.Й. Віннік).

М.П. Мусоргський в Одеському музеї історії та старовини // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Українській Академії Наук. – 1930. – Ч. 4/5. – С. 155 – 158.

“Одесский коммунист”: Бібліографічні матеріали // Записки Українського бібліографічного товариства в Одесі. – 1930. – Ч. 4. – С. 23 – 51.

Одеська публічна бібліотека // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1930. – № 4. – С. 105 – 106.