Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Повітова столиця

І.І. Лиман, В.М. Константінова

Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника»

(1876 – 1893 рр.)

180-річчю Бердянська присвячується

Бібліографічний опис книги: «Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.) // Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ – Невинномиськ: РА «Тандем – У», 2007. – 339 с.

До книги увійшли публікації найпопулярнішої свого часу на просторах від Молдови до Кавказу регіональної газети «Одеський Вісник», в яких зафіксовані найважливіші, найцікавіші події історії Бердянська і його повіту 1876 – 1893 років. Опублікований комплекс є цінним джерелом з соціальної, економічної, духовної історії, історії повсякденності тощо. Видання пропонується всім, хто цікавиться історією ХІХ століття.

Рекомендовано до друку Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету (Протокол № 10 від 26.06.2007).

Рецензенти: доктор історичних наук, професор, голова Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства iм. М.С. Грушевського НАН України А.В. Бойко;

доктор історичних наук, завідувач відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства iм. М.С. Грушевського НАН України В.А. Брехуненко