Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Біографічна довідка

Лиман Ігор Ігорович (23.08.1971, м. Бердянськ Запорізької обл.) — доктор історичних наук, професор, залужений працівник освіти України.

Портрет І.І.Лимана

У 1993 закінчив ЗДУ за спеціальністю «Історія». З 1993 р. — асистент кафедри історії України Запорізького державного університету. З 1996 р. — старший викладач кафедри історичних та економічних дисциплін Бердянського державного педагогічного інституту. З 1997 р. — доцент кафедри історичних та економічних дисциплін (історії; історії України) Бердянського державного педагогічного інституту (університету). З 1999 р. обраний за конкурсом завідувачем кафедри історії Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко.

Після навчання в докторантурі у 2005 р. повернувся на попереднє місце роботи, очоливши кафедру історії України. У березні 2007 р. призначений на посаду проректора з міжнародних зв’язків Бердянського державного педагогічного університету.

Кандидат історичних наук з 1996 р. Кандидатську дисертацію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734-1775 рр.)» зі спеціальності «07.00.01 – історія України» достроково захистив 28 червня 1996 р.

Докторську дисертацію «Православна церква на півдні України (1775-1861 рр.)» зі спеціальності «07.00.01 – Історія України» захистив 4 листопада 2005 р.

Сфера наукових досліджень — історія Церкви, історія запорозького козацтва, історична регіоналістика, усна історія.

Автор 155 наукових публікацій, з них — 19 монографій і археографічних видань, зокрема, «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734–1775)» (1998), «Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775–1861)» (2004), «Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття» (2004), «Православна церква на півдні України (1775 – 1781)» (2004), «Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття)» (2006), «Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки)» (2007) та ін.

Розділи сайту

Статті про І.І. Лимана та рецензії
на публікації І.І. Лимана:

Войцехівський Ю.В. [Рец.] І.І. Лиман. Церква в духовному світі запорозького козацтва // Український Історичний Журнал. — 1999. — № 6 — С. 136 – 137.

Лиман Ігор Ігорович // Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. Серія „Українські історики”. — Випуск 2, частина 1. — Київ; Львів, 2003. — С. 187.

Шандра В. [Рец.] Баханов К.А., Лыман И.И. Бердянск в дневниках титулярного советника В.К.Крыжановского. Крыжановский В.К. Дневники. — Запорожье: Просвіта, 2002. — 218 с., ил. // Український археографічний щорічник. Нова серія. — Вип. 8/9. — Т. 11/12. — К. – Нью-Йорк, 2004. — С. 755 – 758.

Андрєєв В.М. [Рец.] Сучасні дослідження історії російської православної церкви на півдні України: Лиман І.І. Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття. — Запоріжжя: РА „Тандем – У”, 2004. — 488 с. // Південний архів. Історичні науки. — Вип. 19. — Херсон, 2005. — С. 220 – 222.

Мільчев В. [Рец.] Лиман І.І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775 – 1861). — Запоріжжя: РА „Тандем–У”, 2004. — 400 с. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. —Запоріжжя: Просвіта, 2005. — Вип. XІХ. — С. 420 – 421.

Діанова Н. [Рец.] Дослідження розвитку православної церкви на півдні України [Рец.: Православна церква на півдні України (1775 – 1781) / Упорядник: І. Лиман // Джерела з історії Південної України. Том 4. — Запоріжжя: РА „Тандем–У”, 2004. — 560 с.] // Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: Зб. наук. пр. — Вип. 1. — Одеса, 2006. — С. 131 – 134.

Лиман Ігор Ігорович // Запорізький національний університет. Історія і сучасність (1930 – 2005). Ювілейна книга. — Запоріжжя: „Дике Поле”, 2006. — С. 214 – 215.

Мільчев В. [Рец.] Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. — К.: «Освіта України», 2006. — 528 с. Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. — К.: «Освіта України», 2007. — 631 с. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя: Просвіта, 2008. — Вип. ХХІІ. — С. 265 – 266.

Андрєєв В.М., Михайленко Г.М. [Рец.] Фундаментальне дослідження з історії російської православної церкви на півдні України: Рецензія на монографію І.І. Лимана «Російська православна церква на півдні України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття» // Південний архів. Історичні науки: Збірник наукових праць. — Вип. 27. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. — С. 222 – 227.

Дерман И.П. [Рец.] Комплексное исследование истории высшего учебного заведения // Актуальные проблемы и перспективы современного гуманитарного знания: материалы международной научно-практической конференции (Невинномысск, 26 марта 2009 года) / отв. ред. С.Н. Артемов, О.Н. Палиева; НГГТИ. — Ставрополь: Литера, 2009. — С. 132 – 135.

Михайлюк В.П. Рецензія на книги: Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. — К.: «Освіта України», 2006. — 528 с.; Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К.: «Освіта України», 2007. – 631 с.; Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ. – К.: «Освіта України», 2008. – 569 с. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 23. Ч. 1. – Луганськ, 2009. – С. 224 – 225.