Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бачинський Михайло Опанасович

Валерій Левченко

(30.09.1887, м. Олександрія – 29.12.1937, м. Одеса) – магістр історії (1912 р.).

У 1897 р. закінчив народну школу, у 1906 р. – гімназію в Єлисаветграді. У 1906 – 1907 рр. і 1909 – 1912 рр. навчався на історичному відділі історико-філологічного факультету Київського університету Св. Володимира, який закінчив з дипломом першого ступеня. Дипломну роботу захистив на тему “Колонізація Новоросійського краю в ХVІІІ ст.”.

З листопада 1912 р. до вересня 1914 р. працював вчителем у Стародубській чоловічій гімназії. У цей же час був завідувачем місцевого історико-археологічного музею. У 1914 – 1917 рр. викладав у Павлоградській чоловічій гімназії. Впродовж 1917 – 1925 рр. викладав у різних освітніх закладах Олександрії: вчительських курсах (1917 р.), чоловічій гімназії та вчительській семінарії (1917 – 1920 рр.), соціально-економічній школі (1920 – 1922 рр.), педагогічному технікумі (1922 – 1925 рр.).

З 1925 р. працював у різних навчальних закладах Одеси: першій торговопромисловій профшколі (1925 – 1930 рр.), вечірньому робітничому університеті (1926 – 1933 рр.), курсах українізації (1928 – 1930 рр.), театральній школі (1934 – 1937 рр.), робітничому факультеті кредитно-економічного інституту (1935 – 1937 рр.), державному університеті (1936 – 1937 рр.), медичному інституті (1937 рр.).

У 1927 – 1929 рр. – аспірант Одеської секції Харківської науководослідної кафедри історії української культури при Одеському інституті народної освіти. Готував промоційну працю на тему “Торгівля Запоріжжя з Кримом”.

Був членом Одеського наукового товариства при Українській Академії Наук. На межі 1920 – 30-х рр. разом з академіком М.Є. Слабченком і Н.Д. Полонською-Василенко брав участь у підготовки до друку архіву Коша Нової Запорозької Січі.

16 лютого 1931 р. заарештований співробітниками НКВС за звинуваченнями в надуманій справі “Українського національного центру”. Згодом звільнений. 26 грудня 1937 р. вдруге заарештований співробітниками НКВС. 27 грудня того ж року винесено вирок – “вища міра покарання”, який виконано 29 грудня 1937 р. 8 грудня 1958 р. реабілітований.

Сфери наукових інтересів: соціально-економічна історія Степової України XIX ст., розвиток позашкільної освіти на півдні України.

Автор 3 наукових праць (зокрема, 1 монографії та 2 наукових статей).

Публікації про М.О. Бачинського:

Бачинський А.Д. Михайло Бачинський учень Михайла Слабченка // Академік Михайло Єлисейович Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях. – Одеса, 1995. – С. 105 – 115.

Хмарський В.М. Про участь М.Є. Слабченка у підготовці до видання архіву Коша Нової Запорозької Січі // Академік Михайло Єлисейович Слабченко: наукова спадщина і життєвий шлях. – Одеса, 1995. – С. 115 – 123.

Заруба В.М. Історик держави і права України академік М.Є. Слабченко (1882 – 1952). – Дніпропетровськ: ПП “Ліра ЛТД”, 2004. – С. 134 – 135.

Левченко В.В. Бачинський Михайло Опанасович // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса: Друкарський дім, 2009. – С. 38 – 40.

Публікації М.О. Бачинського,що стосуються історії Південної України:

Історія революційного руху на Олександрійщині в 1917 – 1922 рр. – Олександрія, 1922.

Голод на початку [18]90-х років на Херсонщині і діяльність М.В. Левитського // Записки Одеського наукового при Української Академії Наук товариства. Секція соціально-історична. – 1927. – Ч. 1. – С. 23 – 53.

Головні економічні течії 30-х – 40-х років ХІХ ст. на Степовій Україні // Записки Одеського наукового при Української Академії Наук товариства. Секція соціально-історична. – 1928. – Ч. 3. – С. 5 – 29.