Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Андрієвський Митрофан Олександрович

Олександр Музичко

(1842, м. Канів – 14.05, 1887, м. Мелітополь).

Брат історика О.О. Андрієвського. Вищу історико-філологічну освіту отримав в університеті Св. Володимира (1862 р.). Працював викладачем літератури у Рівному (тут серед його учнів був у майбутньому знаменитий письменник В. Короленко), Коростишеві, Катеринославі. Інспектор народних училищ у Мелітополі.

Дослідник “Слова про Ігорів похід”. Учасник одеського археологічного з’їзду. Невеликий внесок в дослідження історії Південної України полягає у вивченні Геродотової Скіфії та історичного контексту появи козацької думи, що циркулювала і можливо з’явилася на Катеринославщині.

Публікації про М.О. Андрієвського та рецензії на його праці:

Нейман Ц. Рец. на: Андриевский М.А. Козацкая дума о трех азовских братьях. – Одесса, 1884 // Киевская старина. – № 5. – 1884. – С. 130 – 138.

Сумцов Н.Ф. Современная малорусская этнография. М.А. Андриевский // Киевская старина. – 1892. – Т. 39. – № 12. – С. 379 – 390.

Непомнящий А.А. Страницы изучения Крыма украинскими историками в конце XIX – начале ХХ века: историкобиблиографический аспект // Культура народов Причерноморья. – 2001. – № 22. – С. 98 – 102.

Палієнко М. “Киевская старина” у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2005. – С. 188.

Праці М.О. Андрієвського, що стосуються історії Південної України:

Козацкая дума о трех азовских братьях. – Одесса, 1884. – 82 с.

О Припонтийской Скифии [виклад реферату] // Рефераты заседаний VI Археологического съезда в Одессе. – № 6. – Одесса, 1884. – С. 8.