Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бердянськi педагогiчнi курси
та педагогiчний технiкум

(1920 – 1935 роки)

Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920 – 1935 роки) / Упорядники: І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ. – К.: «Освіта України», 2008. – 569 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету (протокол № 2 від 25 вересня 2008 р.).

Книга включає матеріали з історії Бердянських педкурсів та педтехнікуму і є продовженням археографічних видань «Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І» та «Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ». До наукового обігу вводиться представницький комплекс джерел, серед яких абсолютну більшість становлять архівні документи.

Видання розраховано на широке коло читачів – науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України, історією освіти тощо.

Berdyansk Pedagogical Courses And Pedagogical College (1920 – 1935 years) / I.I. Lyman, V.M. Konstantinova // Materials from the history of Berdyansk State Pedagogical University. Volume III. – K.: «Osvita Ukrainy», 2008. – 569 p.

The book contains the materials from the history of Berdyansk pedagogical courses and pedagogical college («tekhnikum»). It is continuation of the archeographical editions «Berdyansk Boy’s Gymnasium (the last third of XIX century) // Materials from the history of Berdyansk State Pedagogical University. Volume I» and «Berdyansk Boy’s Gymnasium (1901 – 1919 years) // Materials from the history of Berdyansk State Pedagogical University. Volume II». The representative complex of prime sources is brought into scientific use. Most of them are archive documents.

The edition is addressed to wide auditory of readers – scientists, tutors, students, schoolchildren, everybody who is interested in history of Ukraine, history of education etc.