Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Волошенко Вікторія Олександрівна

(Анкета В.О. Волошенко)

(24.06.1971, м. Донецьк) – кандидат історичних наук (2003 р.), доцент (2006 р.). У 1988 р. закінчила середню школу № 21 м. Донецька. У 1988-1993 рр. навчалася на історичному факультеті Донецького державного університету, отримавши диплом із відзнакою зі спеціальності «Історик, викладач історії». У серпні 1993 – серпні 1996 р. – викладач історії в школі № 24 м. Донецька, у серпні 1996 – грудні 1999 р. – викладач історії в школі № 41 м. Донецька. З грудня 1999 р. до червня 2003 р. навчалася в аспірантурі Донецького національного університету. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Комітети незаможних селян в Донбасі (1920-1933 рр.)». Науковий керівник – В.М. Нікольський.

З вересня 2003 р. – асистент кафедри історії і політології Донбаської державної академії будівництва і архітектури, з вересня 2004 р. – доцент цієї ж кафедри, з вересня 2010 р. – доцент кафедри історії і філософії Донбаської національної академії будівництва та архітектури. У 2006-2007 рр. брала участь у міжнародному дослідницькому проекті «Україна в Великому терорі. Масова операція (приказ НКВС СРСР № 00447) проти куркулів, кримінальників та ін. антирадянських елементів у 1937-1938 рр.». Проект координувався дослідницькою групою РУР університету м. Бохума (Німеччина), Германського інституту (м. Москва, Росія). У 2007-2011 рр. залучалася до виконання українсько-польського проекту «Історія – Ментальність – Ідентичність» («Historia – Mentalność – Tożsamość»), організованого спільними зусиллями Міжнародного дослідницького колективу (співголови керівного комітету – проф. Л.О. Зашкільняк (Львівський національний університет ім. І. Франка) та проф. Є. Матерніцький (Жешувський університет)). Сфери наукових інтересів: історія селянства, культурна історія. Досліджувала історію пробільшовицьких селянських організацій у Донбасі (1920-1933 рр.). Аналізувала протоколи засідань трійки НКВС Донецької (Сталінської) області Архіву тимчасового зберігання документів УСБУ Донецької області та Галузевого державного архіву СБУ для виявлення даних про репресованих згідно наказу № 00447 у 1937-1938 рр. колишніх білогвардійців, махновців, петлюрівців. Цікавилась проблемами історичної пам’яті та ідентичності донеччан.

Автор 48 наукових статей. E-mail:

Найважливіші статті В.О. Волошенко, що стосуються історії Південної України:

Селянські комітети суспільної взаємодопомоги: 1921-1932 роки (на матеріалах Донбасу) // Історичні і політологічні дослідження. Донецьк: Вид-во ДонНУ. – 2001. – № 1(5). – С. 82-90.

Становлення профспілки сільськогосподарських і лісових робітників в Донбасі (1920-1931 рр.) // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2002. – № 1 (9). – С. 90-99.

Формування соціального складу КНС у Донбасі: параметри визначення селянської заможності // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2004. – № 3 (21). – С. 113-119.

Репресії проти колишніх махновців періоду “великої чистки” 1937-1938 рр. в Донбасі // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – № 3/4 (33/34). – Т. І. – С. 291-297.

Відзначення свят у Донецьку (у висвітленні матеріалів місцевої преси) // Historia – Mentalność – Tożsamość. Miejsce i rola historii oras historykow w życiu narodu polskiego і ukraińskiego w XIX I XX wieku/ Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Pisulińskej, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilnyaka. Wstępem opatrzył Jerzy Maternicki. – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersitetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 672-692.

Селянство Донбасу 1920 – 30-х рр. в історичній пам’яті “краю вугілля та металу” другої половини ХХ – початку ХХІ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 19. (у 2-х кн.). Тематичний випуск: «Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація». Книга ІІ, частина 2. – К., 2009. – С. 215-227.

Бывшие военнослужащие – противники большевиков в 1917-1920 гг. в Донбассе как целевая группа террора // Сталинизм в советской провинции: 1937-1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / [сост.: М. Юнге, Б. Бонвеч, Р. Биннер]. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Германский исторический институт в Москве, 2009. – С. 363-385. Ця ж стаття: Die Verfolgung von ehemaligen Bürgerkriegsgegnern in Donbass // Stalinismus in der sowjetischen Provinz 1937-1938. Die Massenaktion aufgrund des operativen Befehl № 00447 / Herausgegeben von Rolf Binner, Bernd Bonwetsch, Marc Junge. – Berlin: Akademie Verlag GmbH, 2010. – P. 309-334.

Селяни і КНС: способи адаптації (на матеріалах Донбасу) // Питання аграрної історії України та Росії: Матеріали восьмих наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди: зб. наук. пр. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 21-22 жовтня 2010 р. / [редкол: В.В. Іваненко (відп. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 148-154.