Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Барабаш Юлія Василівна

Ігор Довжук

(06.12.1983, с. Желєзінка Желєзінського р-ну Павлодарської обл., Казахстан) – кандидат історичних наук (2008 р.). У 2001 р. закінчила Білолуцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ст. У 2001-2006 рр. навчалася на факультеті історії і політології Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, отримавши диплом зі спеціальності «Архівознавство». У грудні 2006 – червні 2008 р. навчалася в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект». Науковий керівник – І.В. Довжук. З грудня 2007 р. – асистент кафедри архівознавства Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, з січня 2009 р. – старший викладач, з грудня 2010 р. – на посаді доцента кафедри архівознавства СНУ імені В. Даля. З жовтня 2011 р. перебуває у докторантурі СНУ імені В. Даля.

Працює над докторською дисертацією. Науковий консультант – І.В. Довжук. З 2012 р. – член Національної спілки краєзнавців України. Сфера наукових інтересів: історія соціально-економічного розвитку Донбасу у 1920-х рр. Автор близько 30 наукових праць (зокрема, 1 монографії (у співавторстві), 17 апробацій наукових міжнародних і всеукраїнських конференцій, близько 28 наукових статей).

E-mail:

Монографія Ю.В. Барабаш, що стосується історії Південної України:

Охорона здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 140 с. (у співавторстві з І.В. Довжуком).

Найважливіші статті Ю.В. Барабаш, що стосуються історії Південної України:

До питання щодо забезпечення медичними кадрами Донбасу у 20-х рр. ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць. – Черкаси, 2007. – С. 224-227.

Започаткування основ профілактичної медицини в Донбасі у період становлення радянської влади // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 16. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 6-10.

Розвиток електрозв’язку в Донбасі у 1920-х роках // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 42 (12). – С. 65-70.

Санаторно-курортна допомога в Донбасі (1920-ті рр.) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 11 (165). Ч. 1. – Луганськ, 2011. – С. 5-9.

Становлення транспортних комунікацій на Донбасі у 1920-х рр. // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г.Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 247-249.

Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. // Вісник Київського національного університету

імені Тараса Шевченка. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. – Вип. 108. – С. 4-7.

Проблеми комунального господарства Донбасу в 1920-х рр. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. – № 23 (220). – 2011. – С. 88-93.

Електробудівництво та енергопостачання в Донбасі у 20-х роках ХХ ст. // Сумська старовина. Видання Сумського державного університету та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Суми: Сумський державний університет – 2012. – № XXXVI-XXXVII. – С. 155-163.

Висвітлення у виданнях радянського періоду та сучасності соціальних відхилень у Донбасі в 1920-х рр. // Часопис української історії / За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – К., 2012. – Вип. 24. – С. 138-143

Становлення та розвиток пожежної охорони у Донбасі в 1920-х рр. // Історичні записки: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.П. Михайлюк. – Вип. 34. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 9-13.