Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Безносов Олександр Іннокентійович

(Анкета О.І. Безносова)

(30.09.1961, с. Услон Зимінського р-ну Іркутської обл., Росія) – кандидат історичних наук (2010 р.). У 1979 р. закінчив середню школу № 1 в с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. У 1979-1981 рр. служив в армії на Далекому Сході. Згодом працював у радгоспі «Інгулецький« у с. Лозуватка. У 1983 р. після навчання на підготовчому відділенні вступив на історичний факультет Дніпропетровського державного університету, який закінчив у 1988 р., отримавши диплом за спеціальністю «Історія» з присвоєнням кваліфікації «Історик, викладач історії і суспільствознавства». У листопаді 1988 – жовтні 1991 р. навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. З листопада 1991 р. – асистент кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського державного університету, з вересня 2000 р. – старший викладач, а з листопада 2011 р. – доцент кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

З 1994 по 2004 р. працював заступником декана історичного факультету ДНУ з виховної роботи. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Соціально-політичне життя німців-колоністів і менонітів Півдня України (1917-1933 рр.)». Науковий керівник – С.Й. Бобилєва. Зараз проводить збір матеріалів для докторської дисертації «Національні меншини Причорномор’я в умовах революції та Громадянської війни (1917-1920 рр.)». Окрім того в сферу наукових інтересів входять проблеми військової історії Першої світової та Громадянської воєн, усна історія південноукраїнського регіону. З 1996 р. працює старшим науковим співробітником Центру українсько-німецьких наукових досліджень ДНУ. Брав участь у реалізації міжнародних наукових проектів: «Енциклопедія «Німці Росії»» (автор понад 20 статей); «Мала Батьківщина» – дослідницькі експедиції в колишні німецькі поселення Дніпропетровської та Запорізької областей (1998, 2001,2002, 2003 рр.); «Шведи в Україні» (2006-2009 рр.).

З вересня 1999 р. є членом Міжнародної асоціації дослідників історії та культури російських німців (Росія). Був стипендіатом Менонітського стипендіального комітету «Хортиця-99» (2001 р.), Німецького історичного інституту в Москві (2011р.). Виступав з науковими доповідями з історії національних меншин Південної України на міжнародних наукових конференціях в Україні, Росії, Німеччині та Швеції. Автор понад 70 наукових публікацій, в тому числі і за кордоном.

Монографія О.І. Безносова, що стосується історії Південної України:

Живи и помни… История меннонитских колоний Екатеринославщины / Под ред. проф. С.И. Бобылевой. – Днепропетровск, 2006. – 378 с. (у співавторстві з С. Бобилєвою, О.. Безносовою, Н. Венгер, О. Каковкіною, В. Клецем, І. Толстих, Т. Петровою).

Найважливіші статті О.І. Безносова, що стосуються історії Південної України:

Религиозная жизнь немецкого населения юга Украины и политика Советской власти (1920-1928 гг.) // Немцы России и

СССР: 1901-1941 гг.: Материалы Международной научной конференции, Москва, 17-20 сентября 1998 г. – М., 1999. – С. 329-342.

Політичні та соціально-економічні процеси у німецьких і менонітських поселеннях Півдня України після закінчення громадянської війни (1918-1920 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 11. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського університету, 2003. – С. 46-57.

Колонистское население и вооруженная борьба на юге Украины (конец 1918 – осень 1919 гг.) // Вопросы германской истории: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.Й. Бобилєва (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2005. – С. 71-96.

Zur Frage der Beteiligung der deutschen Kolonisten und der Mennoniten am Bürgerkrieg im Süden der Ukraine // Deutsche in Russland und in der Sowjetunion 1914-1941 / Hrsg.: Eisfeld, V. Herd und B. Meissner. – Berlin: LIT Verlag, 2007. – S. 145-158.

Der Kampf ums Uberleben: Selbstschutz der Deutschen und Mennoniten in der Ukraine // Von der Autonomiegrundung zur Verbannung und Entrechtung. Die Jahre 1918 und 1941 bis 1948 in der Geschichte der Deutschen in Russland. Sonderband der Reihe «Heimatbucher der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V». Hrsg.: Alfred Eisfeld. – Stuttgart, 2008. – S. 90-94.

Альтшведендорф в годы революции и Гражданской войны: судьбы шведов // Этнические немцы России: Исторический феномен народа в пути. Материалы XII международной научной конференции. Москва, 18-20 сентября 2008 г. / Под ред. А.А. Германа. – М.: МСНК-пресс, 2009 – С. 421-432.

Трансформація німецької національної школи у 20-ті рр. ХХ ст. // Питання німецької історії: зб. наук. пр. / Відп. ред. С.Й. Бобилєва. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2010. – С. 89-102.

Хлебозаготовительные кампании 1929-1932 гг. в немецких районах Причерноморья: характер и последствия // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: Збірник наукових праць. – Вип. 3.30: Історичні науки. – Миколаїв: МНУ, 2011. – С. 246-257.

Німці та меноніти Півдня України в контексті радянської національної політики // Питання німецької історії: зб. наук. пр. / Відп. ред. С.Й. Бобилєва. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2011. – С. 159-173.

Голод 1932-1933 годов в немецких и менонитских поселениях Юга Украины: характер и последствия // Питання німецької історії: зб. наук. пр. / Відп. ред. С.Й. Бобилєва. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2012. – С. 121-137.