Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Головко Юлія Іванівна

Вікторія Константінова

(17.01.1975, м. Запоріжжя) – кандидат історичних наук (2004 р.), доцент (2007 р.). У 1997 р. закінчила історичний факультет Запорізького державного університету. У 1995-1999 рр. працювала вчителем історії в СЗШОІН № 19. У 1999-2002 рр. навчалася в аспірантурі кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету. У 2002-2004 рр. – асистент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Джерела з історії митниць Південної України (1775-1819 рр.)». Науковий керівник – А.В. Бойко.

У 2007-2010 рр. – докторант Запорізького національного університету. Працює над докторською дисертацією «Джерела з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.». З 2010 р. – доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. Член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Директор Інституту усної історії Запорізького національного університету. Сфери наукових інтересів: джерелознавство та історіографія історії України, зовнішня торгівля, митна та карантинна справа, соціальна історія Південної України, історичне документознавство, усна історія. Автор і упорядник 65 наукових публікацій. Офіційний науковий керівник однієї захищеної кандидатської дисертації. E-mail:

Публікація про Ю.І. Головко:

Головко Юлія Іванівна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 195-205.

Книги Ю.І. Головко, що стосуються історії Південної України:

Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: «Тандем-У», 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Константіновою (Циберт), А. Бойком, Ю. Головко, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, О. Приймаком, В. Чопом).

Впровадження та розвиток митної мережі на півдні України (остання чверть XVIII – перша половина ХІХ ст.). Збірник документів та матеріалів. (Матеріали до курсу “Історія митної справи та митної політики в Україні”) / Автори-упорядники Ю.І. Головко, В.В. Ченцов. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2002. – 465 с.

Формування митної мережі Південної України (1775-1819) / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Східний інститут українознавства ім. Ковальських – Запорізька філія / Упоряд. Ю. Головко / Ред.: Андрєєв В., Бех В., Боряк Г., Бойко А. (наук. ред.) та ін. – Запоріжжя: Тандем-У, 2007. – 608 с. – (Джерела з історії Південної України; Т. 8).

Усна історія: теорія та практика / Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – 100 с.

Азовські порти в зовнішній торгівлі 1777–1782 рр. (рапорти азовського губернатора В. Черткова) / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Запорізький національний університет / Упоряд. Ю. Головко / Ред.: Андрєєв В., Бех В., Боряк Г., Бойко А. (наук. ред.) та ін. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – 84 с. – (Старожитності Південної України; Вип. 20).

У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / Упорядники: Головко Ю.І., Мільчев В.І., Молдавський Р.Л., Швайба Н.І. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 128 с., іл.

Найважливіші статті Ю.І. Головко, що стосуються історії Південної України:

Деякі питання історії Азовського козачого війська (До 130-річчя ліквідації Азовського козацтва) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 1. – Запоріжжя, 1996. – С. 115-117.

Впровадження митної системи на Півдні України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 4 (5). – Запоріжжя, 1999. – С. 205-208.

Особливості створення та різновиди документів митних установ Південної України другої половини XVIII – першої половини ХІХ століття // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 6. – Запоріжжя, 2001. – С. 139-150.

Класифікація документальних джерел з історії становлення південноукраїнських митниць (1776-1819 рр.) // Україна: вчора,

сьогодні, завтра: Збірник наукових праць / Ред. колегія: Вашкевич В.М. та ін. – Запоріжжя, 2003. – С. 112-133.

Митні установи Південної України в системі зовнішньої (азовсько-чорноморської) торгівлі в 1775-1819 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 38-44.

Континентальна блокада в азовсько-чорноморських портах за матеріалами археографічного видання “Внешняя политика России ХІХ и начала ХХ века” // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 32. – С. 114-121.

Матеріали фонду генерал-майора В.С. Попова Державного архіву в Автономній Республіці Крим як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті ХVІІІ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 20. – К., 2010. – С. 109-119.

“Санктпетербургские коммерческие ведомости” як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України початку ХІХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 22. – К., 2011. – С. 143-154.

Матеріали фонду Комітету для влаштування Новоросійської губернії при Міністерстві внутрішніх справ (РДІА) як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України початку ХІХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 23. – К., 2011. – С. 129-137.

Проекти та записки з фонду Воронцових Російського державного архіву давніх актів як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті ХVІІІ ст. // Український археографічний щорічник. – Нова серія. Вип. 16/17. – К.: Український письменник, 2012. – С. 24-36.