Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бондаренко Володимир Григорович

(Анкета В.Г. Бондаренка)

(16.01.1968, м. Кіровобад, Азербайджан) – кандидат історичних наук (2006 р.). У 1985 р. закінчив ЗОШ № 26 м. Запоріжжя. У 1985-1990 рр. навчався на історичному факультеті Запорізького державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історія» та одержавши кваліфікацію «Історик, викладач історії і суспільствознавства». У 1990-2003 рр. працював вчителем історії і права у ЗОШ № 58 м. Запоріжжя. У 2003-2006 рр. навчався в аспірантурі Запорізького національного університету. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.)». Науковий керівник – В.М. Мороко. У 2007-2011 рр. працював науковим співробітником НДІ історії козацтва Запорізького національного університету. З 2011 р. – докторант кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету. Працює над докторською дисертацією «Український вільнокозацький рух у 1919-1952 рр.». Науковий консультант – М.О. Фролов. Сфери наукових інтересів: воєнно-політична історія Південної України першої половини ХХ ст., історія парамілітарних формувань та військового будівництва у південному регіоні за доби Української Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського, повстансько-партизанський рух у 1919-1923 рр. Нагорода: «Відмінник освіти України» (1994 р.). Автор 45 наукових публікацій, зокрема, 1 монографії.

Монографія В.Г. Бондаренка, що стосується історії Південної України:

Історія новітніх запорожців: вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.). – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 228 с.

Найважливіші статті В.Г. Бондаренка, що стосуються історії Південної України:

Соціальна база Вільного козацтва на Півдні України (1917-1918 рр.) // Історичні і політологічні дослідження. – 2004. – № 3. – С. 99-105.

Відродження козацтва на південному заході України (1917-1918 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Вип. XVІІІ. – С. 117-122.

Участь інтелігенції у відродженні козацтва на Півдні України (1917-1918 рр.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 8. – Серія: Історія: Збірник наукових праць. / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2004. – С. 122-127.

Відродження козацтва на Катеринославщині (серпень-листопад 1917 р.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Вип. XІX. – С. 160-165.

Політика Павла Скоропадського у відродженні станового козацтва у 1918 році та її реалізація на Південній Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Основи теорії військової справи та бойових мистецтв». – Запоріжжя, 2006. – С. 84-90.

Участь Вільного козацтва в антигетьманському повстанні Директорії на Півдні України // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. XX. – С. 148-153.

Олександрівський курінь Вільного козацтва (1917-1920 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. XXV. – С. 43-47.

Гаврило Гордієнко – вільний козак з Олександрівська, науковець і громадсько-політичний діяч української діаспори // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XXVІІІ. – С. 155-160.

Вільне козацтво Олександрівська у повстансько-партизанському русі (1917-1923 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. XXX. – С. 120-126.

Георгій Магалевський – організатор вільнокозацького руху в Олександрівському повіті на Катеринославщині // Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції / За заг. ред. к.і.н. полковника В.В. Карпова. – К., 2012. – С. 355-361.