Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Паньонко Ігор Михайлович

(Анкета І.М. Паньонка)

(19.06.1957, с. Бортники Тлумачського р-ну Івано-Франківської обл.) – кандидат юридичних наук (2000 р.), доцент (2005 р.). У 1974 році закінчив середню школу № 16 м. Івано-Франківська, був переможцем Івано-Франківської обласної олімпіади з історії. У 1974-1979 рр. навчався у Івано-Франківському інституті нафти і газу, де отримав спеціальність інженер-механік.

Після закінчення інституту працював інженером-конструктором відділу автоматизації і механізації ВО «Прикарпатпромарматура» (м. Львів). З 1984 р. на службі в органах внутрішніх справ на посадах начальницького складу. У 1988-1993 рр. навчався в Українській академії внутрішніх справ України. З 1996 р. на викладацькій роботі в Львівському державному університеті внутрішніх справ. Працював на посадах старшого викладача, доцента, начальника відділу, заступника начальника факультету, начальника кафедри. Полковник міліції у відставці. Викладав на заочному факультеті Національного університету харчових технологій (м. Львів), Галицькому відділенні МАУП, Львівському університеті бізнесу і права, на кафедрі господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, в Інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

З серпня 2012 р. – завідувач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка». У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію «Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст. – 1775 р.)». Науковий керівник – В.С. Кульчицький. Сфери наукових інтересів: організація діяльності Запорізької Січі, становлення та розвиток трудового права в Україні. Автор і упорядник більше 40 наукових праць (зокрема, 1 монографії, 6 навчальних посібників, 30 наукових статей).

Публікації про І.М. Паньонка:

Терлюк І.Я. Історія держави і права України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2011. – С. 906.

Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2004. – С. 298.

Паньонко Ігор Михайлович // Ротарі-клуб «Львів-Леополіс». – Львів: ТзОВ «Афіша», 2010. – С. 124-133.

Ігор Паньонко // Гуцульщина у Львові: Документально-довідкове видання. – Львів: Тиса, 2012. – С. 187.

Монографія І.М. Паньонка, що стосується історії Південної України:

Органи влади Запорізької Січі. – Львів: Афіша, 2006. – 144 с.

Найважливіші статті І.М. Паньонка, що стосуються історії Південної України:

Судові органи Запорізької Січі // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Секція III, IV, V. – Запоріжжя, 1997. – С. 79-83.

Центральні органи влади і управління Запорізької Січі // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – Львів, 1998. – Вип. 7. – С. 215-221.

Кримінальне право козацької доби // Життя і право. – № 6-7. – 2005. – С. 24-29.

Злочини та покарання козацької доби // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – Вип. 5: [зб. наук. пр./ гол. ред. Л.А. Янковська]. – Львів: ЛУБП, 2010. – С. 158-163.

Суворість покарань у запорізьких козаків // Проблеми теорії та історії держави і права: збірник статей/ за ред. Ю.С. Шемшученка, О.К. Маріна, І.С. Гриценка; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – К.-Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 141-144.

Лицарство на Запорізькій Січі та рицарство Європи // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування: тези доповідей III Всеукраїнського круглого столу. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – С. 195-199.