Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Аджиєва Лєнара Сейдаметівна

(Анкета Л.С. Аджиєвої)

(28.08.1982, м. Чирчик Узбецької РСР) – кандидат історичних наук (2011 р.). У 1988 р. разом із родиною переїхала до Криму. У 1989-2000 рр. навчалася в Ліснівській СОШ Сакського району АРК, яку закінчила з золотою медаллю. У 2000-2006 рр. навчалася в Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). У 2005 р. отримала диплом спеціаліста – «Історія. Спеціалізація: правознавство» із відзнакою, у 2006 р. – диплом магістра з історії із відзнакою. З вересня 2005 по серпень 2009 р. працювала асистентом кафедри історії та правознавства РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). У листопаді 2006 р. – листопаді 2009 р. навчалася в очній аспірантурі при РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Науково-дослідні установи і організації Криму у системі відносин: влада – економіка – довкілля (1861-1917 рр.)». З вересня 2009 по серпень 2011 р. працювала асистентом кафедри історії та правознавства Євпаторійського інституту соціальних наук РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). У вересні 2011 – серпні 2012 р. обіймала посаду старшого викладача кафедри історії та правознавства Євпаторійського інституту соціальних наук. З вересня 2012 р. обіймає посаду в. о. доцента цієї кафедри. З вересня 2012 р. очолює Раду молодих вчених Євпаторійського інституту соціальних наук, у лютому 2013 р. увійшла до редакційної колегії наукового збірника «Black Sea Scientific Journal Of Academic Research». У 2012 р. брала участь у республіканському молодіжному конкурсі «Если бы премьер-министром был я…» й посіла друге місце у номінації «Развитие АПК Автономной Республики Крым». Сфера наукових інтересів: історія сільського господарства Криму (ХІХ ст.), наукові дослідження у Криму у ХІХ ст., сучасна вища освіта в Україні. Автор понад 30 наукових публікацій, у тому числі 1 монографії.

Монографія Л.С. Аджиєвої, що стосується історії Південної України:

Крим: влада – економіка – довкілля (науковий аспект (1861-1917 рр.). – Сакі: Фенікс, 2013. – 156 с.

Найважливіші статті Л.С. Аджиєвої, що стосуються історії Південної України:

Директори Нікітського ботанічного саду у 1861-1914 рр.: життя, громадська та наукова діяльність // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. –Сер.: Исторические науки. – 2007. – Т. 20 (59). – № 1. – С. 31-38.

Нікітський ботанічний сад: соціально-економічне значення в розвитку Криму (XIX ст.) // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. – К.: Інститут історії України, 2007. – Вип. XIV. – С. 54-62.

Нікітський ботанічний сад в соціально-економічному житті Криму в другій половині XIX – на початку XX ст. // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2007. – Вип. 16. Ч. 1. – С. 102-109.

Сільське господарство Криму: науково-прикладний аспект (XIX ст.) // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки : Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – Вип. 5. – С. 152-159.

Природничі дослідження у Криму на початку ХХ ст.: прикладний аспект // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Майдан, 2009. – Вип. 36. – С. 115-120.

Напрями наукових досліджень у виноградарстві на Південному березі Криму у 1861-1914 рр. // Виховання, освіта, психологія, право: історичний аспект: матеріали міжнар. науково-практичної конф. студентів та молодих учених (Євпаторія, 16-18 верес. 2009 р.). – Ялта: РІО РВНЗ КГУ, 2009. – С. 86-96.

Науково-дослідна інфраструктура Південного берега Криму у середині ХІХ ст.: політичні та соціально-економічні передумови формування // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 42-49.

Науковий доробок C. Мокржецького в сільському господарстві Криму (1892-1917 рр.) // Гілея (науковий вісник):

Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 31. – С. 50-59.

Наукові дослідження в розвитку сільського господарства Криму (ХІХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2012. – Вип. ХХХІV. – С. 53-57.

Садівництво Криму: науково-прикладний аспект розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Black Sea: Scientific Journal Of Academic Research. Part B. – 2013. – April. Volume 1. – Issue 1. – P. 60-65.