Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Баханов Андрій Костянтинович

(Анкета А.К. Баханова)

(12.12.1983, м. Бердянськ Запорізької обл.) – кандидат філософських наук (2010 р.).

У 2000 р. закінчив середню школу № 11 м. Бердянськ. У 2000-2005 рр. навчався на соціально-гуманітарному факультеті Бердянського державного педагогічного університету, отримав диплом за спеціальністю «Педагогика та методика середньої освіти. Історія». У 2006 р. закінчив магістратуру Бердянського державного педагогічного університету та отримав диплом за спеціальністю «Управління навчальним закладом». У 2002-2006 рр. працював вчителем історії у загальноосвітній школі № 11 м. Бердянськ. З жовтня 2006 по вересень 2009 р. навчався в аспірантурі Київського національного універсітету імені Тараса Шевченка. У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Релігійно-філософські погляди архієпископа Інокентія (Борисова)». Науковий керівник – І.В. Кондратьєва. Дисертація присвячена одному з найвпливовіших південноукраїнських єпархіальних архієреїв, архієпископу Херсонському і Таврійському Інокентію (Борисову), який правив у Одесі в 1848-1857 рр. З жовтня 2009 р. А.К. Баханов працює на кафедрі філософії та соціології Бердянського державного педагогічного університету. Регулярно бере участь у роботі журі Всеукраїнського турніру юних историків (з 2002 р.), Малої академії наук (з 2012 р.). Сфери наукових інтересів: історія релігії та міжконфесійних відносин на Півдні Україні. Нагороджений грамотами Міністерства освіти та науки України (2002) та Запорізької облдержадміністрації (2011).

Монографія А.К. Баханова, що стосується історії Південної України:

Архієпископ Інокентій (Борисов): релігійно-філософські погляди: монографія. – Донецьк: видавництво «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 224 с.

Найважливіші статті А.К. Баханова, що стосуються історії Південної України:

Погляди Інокентія Борисова на проповідь і проповідницьку діяльність в оцінках дослідників ХІХ ст. // Інтелект. Особистість. Цивілізація: тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем. – Вип. 6 / гол. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – С. 169-179.

Архієпископ Інокентій як християнський проповідник // Проблеми гуманітарних наук: наукові записки Дрогобицького державного

педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич: ДДПУ, 2008. – Вип. 21. – С. 85-95.

Гносеологічний аспект релігійно-філософських поглядів архієпископа Інокентія (Борисова) // Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наукових праць / гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 82. – К., 2009. – С. 184-197.

Становлення релігійно-філософських поглядів Інокентія (Борисова) // Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наукових праць / гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 86. – К., 2009. – С. 117-130.

Історіософський аспект релігійно-філософської думки України с. ХІХ ст. (на прикладі Інокентія Херсонського) // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Зародження та розвиток українського цивілізаційного простору…». – Ужгород: інформаційно-видавничий центр УУБА-КаУ, 2012. – С. 93-98.