Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Акунін Олександр Сергійович

Роман Крайнік

(8.08.1981, м. Приозерськ Джезказганської обл., Казахстан) – кандидат історичних наук (2010 р.). У 1992 р. переїхав на постійне місце проживання до України. У 1998 р. закінчив гімназію № 1 (м. Вознесенськ Миколаївської області) та вступив за співбесідою на історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту (МДПІ). У 2003 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Миколаївського державного університету (колишній МДПІ, тепер – Навчально-науковий інститут історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського). З 2003 по 2006 р. навчався з відривом від виробництва в аспірантурі Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. З 2007 по 2008 р. працював на посаді викладача в Миколаївському технікумі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, за сумісництвом – викладачем на кафедрі історії України Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. З 2008 по 2009 р. виконував обов’язки викладача на кафедрі історії України Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. З 2009 р. працював на посаді старшого викладача, а з 2010 р. – доцента кафедри нової та новітньої історії Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

В травні 2009 р. захистив кандидатську дисертацію «Південноукраїнське селянство в кінці 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище». Науковий керівник – М.М. Шитюк. Теперішні сфери наукових інтересів: соціально-економічний аспект новітної історії України, нова та новітня історія Західної Європи та Північної Америки. Нагороди: почесна грамота Миколаївської обласної державної адміністрації (2012 р.), грамота Управління Міністерства внутрішніх справ України у Миколаївській області (2012 р.). E-mail: Автор і упорядник близько 35 наукових праць (зокрема, 2 монографій, 2 навчально-методичних посібників, більше 30 наукових статей).

Монографії О.С. Акуніна, що стосуються історії Південної України:

Голодомори ХХ століття на території Миколаївщини. Миколаївщина в голодних 1921-1923 роках. Наукове видання / Керівник наук. колективу М.М. Шитюк. – Миколаїв, 2008. – 455 с. (у співавторстві з Є.Г. Горбуровим, М.Є. Козирєвою, І.Є. Ніколаєвим, М.М. Шитюком та ін.).

Південноукраїнське селянство (кінець 20-х – перша половина 40-х років ХХ століття). – Вид-во ПП Шамрай. – Миколаїв, 2010. – 284 с. (у співавторстві з М.М. Шитюком).

Найважливіші статті О.С. Акуніна, що стосуються історії Південної України:

Тоталітарний режим в боротьбі проти селянства Півдня України в 20-30-ті роки ХХ ст. // Селянство Півдня України: історія і сучасність. Збірка доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – Миколаїв: МДУ, 2003. – С. 172-177.

Репресивно-каральні заходи влади проти селян Миколаївщини в 30-40-х роках ХХ століття // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2005. – Вип. 4 (жовтень-грудень). – С. 56-70.

Селянство Півдня України в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ століття: Побутовий, морально-психологічний та соціальний аспекти // Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 15. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – С. 265-272.

Українське селянство Півдня України в 20 – 50-ті роки ХХ ст. (огляд сучасної української історіографії) // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 300-311.

Становище селянства півдня України в 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст.: морально-психологічний аспект // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 74. – Вип. 61. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – С. 49-52.

Південноукраїнське селянство в роки окупації (1941-1944 рр.): продподатковий окупаційний тягар // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 92-97.

Антикулацкие операции на Юге Украины в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ в. // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР: Материалы V Всероссийской научной конференции. – Краснодар: Экоинвест, 2008. – С. 115-121.

Голод 1928-1929 рр. в Південному регіоні України: злам стереотипів // Емінак. – Науковий щоквартальник. – № 1-4 (4) (січень-грудень). – К.-Миколаїв, 2009. – С. 58-69.

Общий характер потерь среди крестьянства Юга Украины в период апогея “Большого террора” (1937-1938) и немецко-оккупационного режима (1941-1944) // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. К 70-летию Всесоюзной переписи населения 1939 года: материалы VІ Международной научной конференции. – Краснодар: Экоинвест, 2010. – С. 45-54.

Последствия немецко-румынского оккупационного режима (1941-1944 гг.) на Юге Украины: “коллаборционизм” или вынужденное сотрудничество с оккупантами // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР: к 70-летию начала Великой Отечественной войны: Материалы VII Международной научной конференции. – Краснодар: Экоинвест, 2012. – С. 322-328.