Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бойко Володимир Володимирович

(Анкета В.В. Бойка)

(21.04.1970, смт. Велика Лепетиха Херсонської обл.) – кандидат історичних наук (2004 р.), доцент (2012 р.). У 1987 р. закінчив Великолепетиську середню школу № 1. У 1987-1992 рр. навчався на історичному факультеті Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії і суспільствознавства». Впродовж 1990-х рр. працював викладачем у навчальних закладах Сімферополя. З 1998 р. – викладач соціально-гуманітарних дисциплін Кримського коледжу Київського національного економічного університету. З 2000 р. – здобувач кафедри російської історії Таврійського національного університету. Науковий керівник – М.Є. Дементьєв, згодом – В.І. Корольов. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію «Земельні громади Кримської АРСР (1922-1930 рр.)».

З вересня 2004 р. – завідувач кафедри історії і теорії журналістики, після реорганізації – завідувач кафедри історії, філософії і права Таврійського гуманітарно-екологічного інституту (м. Сімферополь). З червня 2010 р. – заступник директора з наукової роботи Кримського інституту інформаційно-поліграфічних технологій Української академії друкарства. З травня 2013 р. – заступник директора з науково-педагогічної роботи того ж інституту. З 2004 р. працює над дослідженням теми «Становлення та розвиток ринкової економіки Таврійської губернії (1861-1917 рр.)».

Сфери наукових інтересів: економічна історія Південної України, розвиток інститутів громадянського суспільства, самоорганізації та кооперації в регіоні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Автор близько 30 наукових праць, у тому числі 22 статей у фахових виданнях України.

Найважливіші статті В.В. Бойка, що стосуються історії Південної України:

Земельные общества Крымской АССР 20-х годов ХХ века как органы крестьянского самоуправления // Культура народов Причерноморья. – № 22. – 2001. – С. 79-84.

Размещение производительных сил в Таврической губернии во второй половине XIX века // Культура народов Причерноморья. – № 84. – 2006. –С. 10-18.

Вопросы хозяйственного развития края в деятельности земских органов Таврической губернии // Культура народов Причерноморья. – № 148. – 2008. – С. 14-17.

Особливості діяльності кредитних кооперативів Таврійської губернії у контексті розвитку загальноєвропейського кооперативного руху (друга половина XIX – початок ХХ століття) // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2009. – Т. 104. – Вип. 91. Історичні науки. – С. 40-45.

Соляні промисли на Півдні України у другій половині XIX – на початку ХХ століття // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 6. Історичні науки: Збірник наукових праць. – Вип. 6: Ювілейний випуск до 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – С. 72-80.

Ціни на споживчі товари та вартість робочої сили в Таврійській губернії у другій половині XIX – на початку ХХ століття // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2010. – Т. 121. – Вип. 108. Історичні науки. – С. 17-26.

Ціноутворення та його чинники на регіональному ринку Таврійської губернії у другій половині XIX століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XXVIII. – С. 60-66.

Розвиток рибальства у Таврійській губернії у другій половині XIX – на початку ХХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 35. – С. 68-76.

Форми кооперативних об’єднань у Таврійській губернії у другій половині XIX – на початку ХХ ст. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Історичні науки. – 2011. – № 11 (222). – Частина І. – С. 67-79.

Розвиток сільськогосподарського машинобудування в Таврійській губернії у другій половині XIX – на початку ХХ століття // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Історичні науки. – 2013. – № 1 (260). – Частина ІІ. – С. 98-109.