Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Архірейський Дмитро Володимирович

(Анкета Д.В. Архірейського)

(01.08.1969, м. Шостка) – кандидат історичних наук (2001 р.), доцент (2005 р.). У 1986 р. закінчив середню школу № 2 м. Шостка. 1987-1989 рр. – служив у Радянській Армії. У 1990-1995 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, отримав диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». У 1995-1998 рр. навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію «Діяльність воєнних нарад України в 1920-1924 роках (на матеріалах південних губерній)». Науковий керівник – В.В. Іваненко. Працює над докторською дисертацією «Митна справа УСРР-УРСР у 1919-1939 рр.». Науковий консультант – В.В. Ченцов. Із серпня 1998 р. – викладач кафедри соціально-політичних дисциплін Академії митної служби України, з квітня 2005 р. – доцент цієї ж кафедри. Член Міжнародної асоціації істориків права, член редколегії часопису «Історія торгівлі, податків та мита», з 2007 р. – співорганізатор щорічної Міжнародної наукової школи-семінару «Історія торгівлі, податків та мита». Наукові інтереси: Українська революція 1917-1921 рр., повстанський рух 1918-1920-х рр., репресії 1920-х-1930-х рр., радянська митна справа. Автор близько 80 наукових праць, в тому числі чотирьох монографій (трьох – колективних). E-mail:

Найважливіші статті Д.В. Архірейського, що стосуються історії Південної України

Запорозька Січ і махновщина: пошук аналогій (типологічна подібність чи генетичний зв’язок?) // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 2-4 жовт. 1997 р. Секції ІІІ, ІV, V. – Запоріжжя, 1997. – С. 197-202 (у співавторстві з Б.В. Малиновським).

Справа Вільгельма Цілера // Вопросы германской истории: Сбор. науч. стат. – Днепропетровск: Издат-во Днепропетр. ун-та, 2000. – С. 135-142.

Катеринослав чекістський // Грані. – 2001. – № 2. – С. 25-33.

Зовнішньоекономічна діяльність уряду “Півдня Росії” (1920 р.) за спогадами П. Врангеля // Вісник Академії митної служби України. – 2004. – № 1. – С. 112-118.

Останній рейд Махна // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип. XVII. – С. 103-112.

Отамани громадянської війни. Федір та Григорій Іванови // Грані. – 2005. – № 4. – С. 15-21; № 6. – С. 15-22.

Махно за мемуарами білих // Революції в Україні у ХХ-ХХІ століттях: співзвуччя епох. Матеріали І Міжнародної наукової конференції (Одеса, 18-19 лист. 2005 р.). – Одеса, 2005. – С. 188-193.

Україна у радянсько-італійській торгівлі у 1920-х рр. // Культура народов Причерноморья. – № 145. – 2008. – С. 52-55.

Азовські порти у зовнішній торгівлі України на початку 1920-х років // Північне Приазов’я / За ред. В.В. Крижка, В.А. Папанової та ін. – Донецьк-Бердянськ: Норд-Прес, БДПУ, 2008. – С. 94-100.

Митна справа і боротьба з контрабандою в Криму на початку НЕПу // Культура народов Причерноморья. – № 174. – 2009. – С. 31-34.