Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Гончаров Володимир Володимирович

Наталя Малярчук

(22.04.1970, м. Донецьк) – кандидат історичних наук (2005 р.), доцент (2011 р.).

У 1987 р. закінчив середню школу № 57 м. Донецька. Навчався та працював на фізичному факультеті Донецького державного університету. 1988-1990 рр. – служив у лавах Радянської армії. У 1997 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Історія» та отримав кваліфікацію спеціаліста «Історик. Викладач історії». З червня 1996 р. по листопад 2001 р. працював інженером, інженером І та ІІ категорії науково-дослідної частини Донецького національного університету у відділі ФМЯ та ВТСП. У грудні 2001 – листопаді 2004 р. – аспірант Донецького національного університету. З вересня 2004 р. по серпень 2005 р. – викладач кафедри філософії Донецького університету економіки та права. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Єврейське населення Південно-Східної України. 1861-1917 рр.». Науковий керівник – М.Є. Безпалов.

З вересня 2005 р. по серпень 2006 р – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького інституту ринку та соціальної політики. 1 вересня 2006 р. обраний за конкурсом доцентом кафедри історії і права Донецького національного технічного університету. З 2004 р. – науковий співробітник Донецького Центру інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України. Сфера наукових інтересів: історія національних меншин Південно-Східної України ХІХ – початку ХХ ст. Автор 2 монографій і 37 наукових статей. E-mail:

Монографія В.В. Гончарова, що стосується історії Південної України:

Евреи Юго-Восточной Украины: на перекрестке традиций и новаций (конец XVIII – начало ХХ вв.). – Донецк: Вебер (Донецкое отделение), 2008. – 292 c.

Найважливіші статті В.В. Гончарова, що стосуються історії Південної України:

Еврейская сельскохозяйственная колонизация Мариупольского уезда Екатеринославской губернии во II половине XIX в. // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 1998. – № 2. – С. 13-16.

Правовое положение еврейского меньшинства в Украине (к. XIX-XX в.) // Етнічна історія народів Європи: Національні меншини. Етноархеологія: Зб-к наукових праць. – К.: Стилос, 1999. – С. 19-23.

Єврейська початкова освіта в Україні наприкінці ХІХ – по-чатку ХХ ст. (на матеріалі Маріупольського повіту Катерино-славської губернії) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2000. – Вип. ХІІ. – С. 20-28 (у співавторстві з С. Нестерцовою).

Чисельність єврейського населення Донбасу (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Нові сторінки історії Донбасу: Збірик статей. – Кн. 8 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2000. – С. 239-247.

Деякі напрямки господарської діяльності єврейського населення Катеринославської губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ століть // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – Вип. ХV. – С. 120-130.

Еврейские местечки юго-восточной Украины ХІХ –н. ХХ в.в: социально-экономический аспект // Sztetl – Wspólne Dziedzictwo. Szkice z dziejów ludności żydowskiej Europy Środkowo-Wschodniej – Białystok: Instytut Historii Uniwersztetu w Białymstoku, 2003. – S. 110-120.

Зміни у структурі зайнятості євреїв Південно-Східної України наприкінці ХІХ ст.: перехід від традиційного суспільства до індустріального // Історичні і політологічні дослідження. – 2006. – № 3/4 (29/30). – С. 155-161.

До питання формування єврейської громади у Донбасі (к. ХVIII-ХІХ ст.) // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. –Кн. 13/14 / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 2007. – С. 311-325.

Єврейське населення Південно-Східної України к. ХІХ-ХХ ст. (історіографія проблеми) // Історичні і політологічні дослідження. – 2007. – № 3/4 (33/34). – С. 36-45.

Деякі аспекти модернізації общинної школи євреїв Катеринославської губернії (1861-1913 рр.) // Історичні і політологічні дослідження. – 2008. – № 1/2 (37/38). – С. 229-235.

Єврейське населення Південно-Східної України к. ХІХ-ХХ ст. (джерельна база) // Історичні і політологічні дослідження. – 2010. – № 1/2 (43/44). – С. 69-75.