Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Андрєєва Світлана Серафимівна

Вікторія Константінова

(31.03.1970, м. Запоріжжя) – кандидат історичних наук (2007 р.), доцент (2011).

Випускниця СШ № 90 м. Запоріжжя. У 1992 р. закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Історія». У

1996-1999 рр. навчалася в аспірантурі Запорізького державного університету, на кафедрі всесвітньої історії та міжнародних відносин. У 1996-1997 рр. працювала учителем історії та географії ЗОШ № 89 м. Запоріжжя. 1997-1998 рр. – науковий співробітник Науково-дослідного інституту козацтва при Запорізькому державному університеті. З 1998 р. – викладач кафедри всесвітньої історії та соціальних наук Херсонського державного педагогічного університету, з 2001 р. – старший викладач, з 2007 р. – доцент кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Взаємини Запорожжя і Кримського ханства періоду Нової Січі (1734-1775 рр.)». Науковий керівник – Л.О. Нестеренко. З 2011 р. – докторант кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. Працює над докторською дисертацією «Інкорпорація земель Кримського ханства в склад Російської імперії у ХVIII – на початку ХІХ ст.». Сфери наукових інтересів: історія Південної України XVIII ст., історія запорозького козацтва, історія Кримського ханства, історія міжнародних відносин Центрально-Східної Європи XVIII ст. Автор більше 50 наукових публікацій.

Публікація про С.С. Андрєєву:

Андрєєва Світлана Серафимівна // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 182-187.

Книга С.С. Андрєєвої, що стосується історії Південної України:

Національний розвиток єврейського населення міста Херсона (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // И. Векслер. «Херсон и его жители». – Старожитності Південної України / Упорядники: В. Андрєєв, С. Андрєєва, Т. Братченко, С. Дяченко / Відповідальний редактор випуску В. Андрєєв. – Запоріжжя, 2005. – С. 7-18 (у співавторстві з О.К. Шкворець).

Найважливіші статті С.С. Андрєєвої, що стосуються історії Південної України:

Комісії для вирішення взаємних претензій татар і запорожців періоду Нової Січі // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 1. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1996. – С. 40-47.

До питання про запорозько-татарські взаємини періоду Нової Січі // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 1998.– Вип. IV.– С. 100-109.

До питання про етнокультурні аспекти запорозько-татарських взаємин часів Нової Січі // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 1999. – Вип. VI. – С. 10-18.

Організація боротьби з чумою на запорозько-татарському кордоні за часів Нової Січі // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип. 4 (5). – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 1999. – С. 143-152.

Документи про нагородження медалями купців Південної України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII-ХІХ століття. – Вип. 5. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2000. – С. 215-220 (у співавторстві з А.В. Бойком).

Матеріали з історії Південної України XVIII ст. у фондах Архіву зовнішньої політики Російської імперії // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. – Вип. 7. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2003. – С. 7-12[Передмова]; С. 13-34 [публікація документів].

Грошовий обіг між Кримським ханством та Запорозькою Новою Січчю // Наукові записки. – Херсон: Херсонський краєзнавчий музей, 2007. – С. 20-27.

Впровадження карантинів на південних кордонах Вольностей в часи Нової Січі (1734-1775 рр.) // Україна крізь віки: Зб. наук. праць на пошану академіка НАН України проф.В. Смолія . – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2010. – С. 608-623.

“Кримський вектор” зовнішньої політики Коша Нової Запорозької Січі в період між російсько-турецькими війнами

1734-1739 рр. та 1768-1774 рр. // Український історичний збірник. – Вип. 13. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2010. – С. 98-106.

Журнал подорожі до Криму російського консула О. Нікіфорова 1763 р. як джерело до вивчення історії Нової Запорозької Січі // Гуманітарний журнал. – 2011. – № 3/4. – С. 175-179.