Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Берестень Юрій Володимирович

(Анкета Ю.В. Берестеня)

(14.06.1976, м. Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук (2006 р.), доцент (2008 р.).

У 1993 р. закінчив середню загальноосвітню школу № 38 м. Дніпропетровська. У 1993-1998 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного аграрного університету. Отримав диплом з відзнакою зі спеціальності «Історик, викладач історії й суспільствознавства». У листопаді 1998 – жовтні 2001 р. навчався в аспірантурі Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) на кафедрі всесвітньої історії (науковий керівник – С.Й. Бобилєва). Тема дисертації: «Соціально-економічний розвиток німецьких колоній Півдня України (1861-1914 рр.)». У період навчання в аспірантурі брав участь у російсько-німецько-українському науковому проекті «Енциклопедія «Німці Росії»».

У 1998 р. брав участь в організації та проведенні україно-німецької етнографічної експедиції Інституту українсько-німецьких історичних досліджень Дніпропетровського національного університету. Займався упорядкуванням та дешифруванням матеріалів експедиції з усної історії німців-колоністів та менонітів Півдня України (Дніпропетровська область). У грудні 2001 – вересні 2002 р. працював на посаді журналіста, заступника редактора журналу «ДОМ&OFFICE» (м. Дніпропетровськ). З вересня 2002 р. – асистент, з серпня 2006 р. – старший викладач, згодом – доцент кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Земельні відносини в менонітських колоніях Півдня України та їх суспільні наслідки (60-90-ті роки ХІХ століття)». Науковий керівник – С.М. Тимченко.

З 2008 р. – відповідальний секретар регіональних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, які проводилися на базі кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету. Упорядник матеріалів конференції. Сфера наукових інтересів: етнічна історія півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), локальна та регіональна історія, соціальна, господарська та соціокультурна історія німецьких колоній та менонітських конгрегацій півдня України ХІХ – початку ХХ ст., історія Першої світової війни. Автор близько 60 праць з історії менонітської спільноти та німців-колоністів півдня України, історії аграрної освіти Придніпров’я, історії Дніпропетровського державного аграрного університету, опублікованих в Україні, Російській Федерації та Німеччині.

E-mal:

Монографії та брошури Ю.В. Берестеня, що стосуються історії Південної України:

Дніпропетровський державний аграрний університет. 85 років / Голова редколегії В.І. Шемавньов. – Вид. 3-те доп. і перероб. – Дніпропетровськ: ТОВ «ЕНЕМ», 2007. – 220 с. (у співавторстві).

Золоті зірки Дніпропетровського державного аграрного університету. Біографічний довідник. – Дніпропетровськ, 2012. – 87 с. (у співавторстві).

Найважливіші статті Ю.В. Берестеня, що стосуються історії Південної України:

Немецкие колонисты в Екатеринославском земстве во второй половине ХІХ – начале ХХ столетия (по материалам Екатеринославского земства) // Вопросы германской истории. Германия и мир: проблемы межэтнических контактов и государственных взаимоотношений. – Днепропетровск: ДДУ, 1998. – Т. 1. – С. 29-35.

“Немецкий вопрос” и Екатеринославское земство во второй половине ХІХ века (по материалам Екатеринославского земства) // Немцы в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные особенности – М.: Готика, 1999. – С. 209-223.

Ликвидационные законы // Немцы Украины. Материалы к энциклопедии “Немцы России». – Вып. 7. – М., 2002. – С. 124-133 (у співавторстві з Н.В. Осташевою (Венгер)).

Розвиток поземельних відносин у менонітських колоніях Півдня України в останній третині ХІХ – на початку ХХ століття // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали п’ятих наукових читань, присвячених пам’яті професора Д.П. Пойди. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 61-69.

Фриденштимме (Голос мира) // Немцы России. Энциклопедия. – М.:ЭРН 2006. – С. 680-681.

До питання про особливості суспільно-політичного життя німецьких колоній Півдня України на початку російської революції 1905-1907 рр. // Проблеми політичної історії України. Збірник наукових робіт ДНУ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Вип. 4. –– С. 71-77.

Організація санітарної служби менонітів на початку Першої світової війни (липень – грудень 1914 року) // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини / За загал. ред. В.В. Карпова. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 208-215.

Менонітські колонії Півдня України в період піднесення першої російської революції (січень – грудень 1905 рр.) // Гуманітарний журнал. – 2011. – № 1-2. – С. 115-125 (у співавторстві з О.Л. Левіним).

Організація охорони довкілля в менонітських колоніях Півдня України в ХІХ – початку ХХ століття: до історії Хортицького товариства охоронців природи // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 9. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – С. 45-57.