Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Антощак Марина Миколаївна

(Анкета М.М. Антощак)

(28.01.1966, с. Обіточне Чернігівського р-ну Запорізької обл.) – кандидат історичних наук (2010 р.). У 1988 р. закінчила історичний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю «Історія», отримала кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства». З 1988 р. працювала вчителем історії Бердянської СШ № 16, має звання вчитель-методист вищої категорії. З 2004 р. за сумісництвом працювала старшим викладачем кафедри історії та психології Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Отримала сертифікати тренінгу «Основи місцевого самоврядування» (вересень-жовтень 2004 р.) та семінару з громадянської освіти за програмою «Партнери в освіті – літні семінари 2005», адміністрованого організацією Американські ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Громадська та освітньо-наукова діяльність М.О. Корфа». Науковий керівник – В.Г. Ткаченко. З 2011 р. працює у Бердянському державному педагогічному університеті. З вересня 2013 р. – доцент кафедри філософії та всесвітньої історії. Сфери наукових інтересів: впровадження земської та освітянської реформ на теренах Південної України у ХІХ ст., розвиток народної, ремісничої та сільськогосподарської освіти, персоналії, що зробили вклад в розвиток народної освіти регіону. Нагороди: почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2001 р.); почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.); подяка Українського національного фонду «Взаємопорозуміння і примирення» при Кабінеті Міністрів України (2005 р.); диплом за ІІ місце у міжнародному конкурсі «Педагогічна спадщина М.О. Корфа» (2010 р.).

Найважливіші статті М.М. Антощак, що стосуються історії Південної України:

М.О. Корф і учительські з’їзди у 60-80-ті роки ХІХ століття // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. VІІІ. – 2004. – С. 262-269.

Внесок М.О. Корфа у розвиток бібліотечної справи // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Прем’єр, 2005. – Вип. 14. – С. 23-28.

Недільні повторювальні школи М.О. Корфа // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2005. – Вип. ХІХ. – С. 113-119.

Внесок М. Корфа в підготовку педагогічних кадрів для народних земських шкіл // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 2. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – С. 19-24.

Науковий доробок М.О. Корфа як джерело вивчення історії Північного Приазов’я // Північне Приазов’я / За ред. В.В. Крижка, В.А. Папанової та ін. – Донецьк-Бердянськ: Норд-Прес, БДПУ, 2008. – С. 117-126.

Громадсько-просвітницька діяльність М.О. Корфа у земських органах Катеринославської губернії // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 2. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 159-167.

До питання використання “Руководства к обучению грамотности по звуковому способу” М.О. Корфа у школах Південної України // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин, 2009. – № 5. – С. 215-219.

Життєвий шлях та заповіт барона Миколи Олександровича Корфа // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. ХХХІ. – С. 111-124 (у співавторстві з В.Г. Ткаченком).

Гендерний підхід у вирішенні питання педагогічних кадрів у спадщині М.О. Корфа // Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-

політичні, історичні та філософські аспекти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 4-5 грудня 2012 р.). – Донецьк: Видавництво «Донбас», 2012. – С. 190-191.

Звіти Олександрівської училищної ради як засіб реалізації права на інформацію // Права людини перед викликам ХХІ століття. – Вип. V. За матеріалами І Всеукраїнської наукової конференції «Права людини перед викликам ХХІ століття: вивчення та викладання». – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – С. 19-24.