Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бєльський Олександр Володимирович

(Анкета О.В. Бєльського)

(22.01.1962) – кандидат історичних наук (2007 р.), доцент (2011 р.). У 1979 р. закінчив середню школу № 11 м. Керч. Працював робітником у Керченському морському торговому порту. 1981-1983 рр. – служив у Радянський Армії. У 1991-1997 рр. навчався на історичному факультеті Сімферопольського державного університету, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, викладач історії». У липні 1997 – вересні 2002 р. працював провідним спеціалістом та молодшим науковим співробітником у Кримському науковому центрі Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України. У вересні 2001 – червні 2004 р. – асистент кафедри культурології Таврійського національного університету. У вересні 2002 – серпні 2004 р. – в.о. завідувача кафедри правових і гуманітарних дисциплін Інституту країн Сходу та Африки Міжнародного Слов’янського Університету. У вересні 2004 – серпні 2008 р. – викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кримського державного інженерно-педагогічного університету. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію «Старообрядництво в Південній Україні: формування та розвиток у другій половині XVIII – на початку XX ст.». Науковий керівник – Ю.А. Катунін. З вересня 2008 р. – доцент кафедри суспільних, економічних наук та українознавства Керченського державного морського технологічного університету. Співзасновник та випускаючий редактор часопису «Культура народів Причорномор’я» (1996-2002 рр.). Сфери наукових інтересів: історія християнства та старообрядництва в України, історія Другої світової та Великої Вітчизняної війни, генеалогічні дослідження, історико-етнічні, історіко-демографічні та адміністративно-територіальні процеси на півдні України, історія Керчі. Нагороди: «Захиснику Вітчизни» (1999 р.), «70 років Кримському фронту» (2012 р.). Автор і упорядник близько 30 наукових статей.

E-mail:

Найважливіші статті О.В. Бєльського, що стосуються історії Південної України:

История Белокриницкой старообрядческой церкви в России и в Крыму (XIX-XX века) // Культура народів Причорномор’я. – № 3. – 1998. – С. 89-95.

Единоверчество и единоверческий Корсунский монастырь: возникновение, история и лица // Культура народів Причорномор’я. – № 6. – 1998. – С. 75-87.

Запорожские старообрядческие общины // Культура народів Причорномор’я. – № 15. – 2000. – С. 51-56.

Рыболовный промысел и образование рыболовецких старообрядческих деревень // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2001. – Т. 14 (53). – С. 149-156.

Этапы борьбы за создание церкви у старообрядцев // Культура народів Причорномор’я. – № 81. – 2006. – С. 106-109 (у співавторстві з Ю. Катуніним).

Административно-территориальное устройство Крыма. 200 лет истории: Часть III. Керчь-Еникальский округ, Керчь-Еникальское, Севастопольское, Феодосийское и Ялтинское градоначальства Крыма (1774-1919 гг.) // Культура народів Причорномор’я. – № 171. – 2010. – С. 7-11.

Керчь и Керченский регион в XX в.: административно-территориальный статус // Культура народів Причорномор’я. – № 207. – 2011. – С. 48-52.

Керчь-Еникальский округ Черноморского казачества. 1788-1792 гг. // Культура народів Причорномор’я. – № 213. – 2011. – С. 122-123.

Население Керчи в годы Великой Отечественной войны. Военнообязанные // Культура народів Причорномор’я. – № 223. – 2012. – С. 172-176.

Население Керчи в годы Великой Отечественной войны. Депопуляция // Культура народів Причорномор’я. – № 225. – 2012. – С. 180-184.