Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1799 р.

Ігор Лиман

1799, января 12. — Сенатский. — О непривлекании в Римско–Католическую веру исповедающих другие Христианские законы. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.818. — С. 526.

Підтверджується заборона католицькому духовенству приймати у свою віру християн інших віросповідань.

1799, січня 26. — Синодський. — ДАмС. — Ф. 20. — Оп. 1. — Спр. 2. — Арк. 176.

Христофору, єпископу Феодосійському і Маріупольському наказується провести зміни у керівництві Балаклавського Георгіївського монастиря.

1799, февраля 17. — Именный, объявленный Обер–Прокурором Синода Князем Хованским. — О поднесении на Высочайшее усмотрение представлений воинских команд, о награждении Священников знаками отличий, по мере вступления. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.862. — С. 569.

За запитом Синоду наказується направляти на імператорське затвердження подання про нагородження полкових священиків не раз на рік, а по мірі надходження відповідних прохань військового керівництва.

1799, марта 7. — Синодский. — О увольнении Епархиальным Архиереям учеников Семинарий в светския команды без доклада Синоду, кроме студентов Философии и Богословия. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.880. — С. 579.

Вносяться зміни в порядок реалізації положень синодського указу від 31 жовтня 1798 р.; якщо раніше заборона звільняти без згоди Синоду учнів семінарій у світські установи поширювалась на всіх семінаристів, то тепер ( лише на студентів богослов’я та філософії.

1799, березня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП – 25092 / Арх – 8302.

З метою сприяння поширенню єдиновірства і забезпечення громадського спокою єпархіальним архієреям наказується не відбирати у старообрядців стародруки, якщо останні не містять положень, які ображають православну церкву та її обряди. Наказується повертати, за деякими винятками, конфісковані книги старообрядцям.

1799, апреля 4. — Синодский. — Об определении, состоящих при Консисториях, Духовных Правлениях и Семинариях из духовнаго звания сторожей и приставов на Священно и церковнослужительския места. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.920. — С. 605.

З метою заохочення до більш сумлінної роботи єпархіальним архієреям дозволяється задовольняти прохання про зайняття сторожами та приставами духовного звання місць церковнослужителів.

1799, апреля 4. — Синодский, по Высочайше утвержденному докладу. — О правилах для призрения вдов и сирот Священнослужителей городских и Соборных церквей. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.921. — С. 605 – 609.

Запроваджується система додаткових заходів щодо матеріального забезпечення вдів і сиріт духовних осіб.

1799, апреля 11. — Синодский. — О присылке от воинских команд в Синод представлений о награждении Священников установленными знаками отличия, с показанием в оных: из каких Епархий те Священники поступили в полки. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.928. — С. 611 – 612.

З приводу, зокрема, рапорту інспектора Дніпровської і Таврійської дивізій генерала Міхельсона наказується при поданні представлення полкових священиків до нагород повідомляти, з яких єпархій такі духовні особи прибули до полків, оскільки єпархіальні архієреї зі свого боку повинні надати відповідні схвали.

1799, мая 23. — Синодский, в следствие Именнаго. — О наложении эпитимии на воинских чинов за преступления, без отлучения их от службы. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 18.977. — С. 659.

Забороняється відривати військових від служби на час проходження єпитимії.

1799, травня. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 1. — Спр. 603. — Арк. 1.

При маніфесті про вінчання Великої княжни Олександри Павлівни розсилаються примірники форм проголошення імен членів імператорської родини під час богослужінь.

1799, травня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП — 25092 / Арх. — 8302.

Запроваджуються заходи з нагоди народження Великої княжни Марії Олександрівни.

1799, травня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП – 25092 / Арх – 8302.

Запроваджуються заходи з нагоди заручин Великої княжни Олени Павлівни.

1799, травня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП – 25092 / Арх – 8302.

Наказується відслужити вдячний молебень з нагоди одужання Великого князя Миколи Павловича і Великої княжни Анни Павлівни від віспи.

1799, липня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП – 25092 / Арх – 8302.

Наказується відслужити вдячний молебень з нагоди перемоги над французами союзницької армії під керівництвом О. Суворова.

1799, августа 4. — Синодский, в следствие Именнаго Июля 31. — Об учреждении Соборных церквей в некоторых городах на денежном окладе; об ассигновании суммы на жалованье Священно и церковнослужителям оных церквей и о перемене названий Епархий для единообразия по званию тех Губерний, в коих кафедры их состоят. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 19.070. — С. 750 – 754.

З огляду на перебування в регіоні сухопутних військ та флоту, на велике населення, багатоконфесійний склад, торгове значення Одеси, Дубосар, Овідіополя, Очакова, Єнікале, Карасубазара, Бахчисарая та Тирасполя в цих містах наказується влаштувати соборні церкви із виділенням на утримання священно– та церковнослужителів додаткових сум, залишивши при цьому закріплені за ними парафіяльні двори.

1799, августа 8. — Сенатский. — О прописывании в сообщениях из Уголовных Палат в Духовныя Консистории, о решении дел священно и церковно–служителей, впадших в уголовныя преступления, с такою ясностию, чтоб не настояло ни малейшаго сомнения в точности Палатских решений. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 19.072. — С. 754.

З приводу повідомлення архієпископу Тверському Тверського губернського правління наказується всім 1(м департаментам палат суду і розправи давати духовним установам чіткі і докладні відомості про осіб духовного відомства, які за злочини мають бути позбавлені звань.

1799, жовтня [?]. — Іменний. — НКМ. — КП – 25092 / Арх – 8302.

Наказується перемістити Гавриїла з посади митрополита Новоросійського і Дніпровського і призначити на його місце Афанасія, єпископа Воронезького.

1799, жовтня 3. — Синодський. — НКМ. — КП – 25092 / Арх – 8302.

Передається зміст іменного указу про переміщення на архімандритську вакансію у Київській єпархії Гавриїла, митрополита Новоросійського і Дніпровського, і про переміщення на місце останнього Афанасія, єпископа Воронезького.

1799, октября 16. — Высочайше утвержденный доклад Синода. — О приведении Епархиальных границ сообразно границам Губерний и об учреждении новых Епархий. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 19.156. — С. 813 – 819.

На виконання волі імператора, розробленою Синодом доповіддю передбачається залишення Новоросійської єпархії 2–го класу у тому ж статусі; скасовується Феодосійський вікаріат, усі церкви відомства якого передаються Новоросійському і Дніпровському єпархіальному архієрею; Феодосійський вікарний єпископ Христофор переводиться до Слобідсько–Української єпархії.

1799, жовтня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП – 25092 / Арх – 8302.

Запроваджуються заходи з нагоди шлюбу Великої княжни Олени Павлівни.

1799, ноября 8. — Сенатский. — О продовольствии сельских священно и церковно–служителей хлебным содержанием. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 19.182. — C. 854 – 856.

За поданням Синоду з приводу доповідей та рапортів єпархіальних архієреїв підтверджується необхідність точного дотримання положень височайше затвердженої 11 січня 1798 р. доповіді Синоду та Сенату і запропонованих Синодом роз’яснень.

1799, ноября 9. — Синодский. — О присылке ежегодных рапортов в Синод из всех Епархий об остаточных суммах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХV. — № 19.183. — С. 856 – 857.

Наказується щорічно звітувати до Синоду про суми, які не витрачені через неповну комплектність штатів єпархій.