Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1796 р.

Ігор Лиман

1796, січня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП – 24963 / Арх – 8173.

Запроваджуються заходи з нагоди заручин Великого князя Костянтина Павловича.

1796, лютого 6. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 50 – 50 зв.

З нагоди вінчання Великого князя Костянтина Павловича наказується прочитати у всіх церквах і монастирях маніфест від 3 лютого 1796 р. і провести вдячний молебень із дзвоном. Вносяться зміни у форму проголошення імен членів імператорської родини.

1796, лютого 14. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 296. — Арк. 42.

Вносяться зміни в систему духовних правлінь.

1796, лютого 16. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 53 – 53 зв.

До підлеглих духовного відомства доводиться зміст іменного указу від 10 січня 1795 р. і обумовлюються обов’язки щодо збирання і подання світським установам відомостей по ревізьким реєстрам.

1796, лютого 17. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 54 – 54 зв.

Запроваджуються додаткові заходи щодо доведення до підлеглих духовного відомства синодського указу від 6 лютого 1796 р. щодо відзначення вінчання Великого князя Костянтина Павловича.

1796, февраля. — Указ из Военной Коллегии. — О наблюдении, дабы нижние воинские чины не уклонялись от исповеди. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.443. — С. 871.

Наголошується, що ухилення від сповіді є приводом до злочинів; підтверджується обов’язок військового керівництва наглядати, аби їхні підлеглі сповідувались.

1796, березня 31. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 62.

До кожної єпархії розсилається по три примірника книги, у яких роз’яснюється, як здійснено миропомазання Великої княжни Наталії Олексіївни. Обумовлюється порядок оплати за ці книги.

1796, квітня 17. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 71.

До єпархій надсилаються примірники надрукованої в синодальній типографії книги про чин богослужіння у Великому Успенському соборі. Обумовлюється, що до Феодосійської єпархії передається 20 примірників. Визначається порядок оплати за книгу.

1796, квітня 21. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 75 – 75 зв.

Підлеглим духового відомства повідомляється, що іменним указом від 25 березня 1796 р. Катеринославському, Вознесенському і Таврійському генерал–губернатору П.О. Зубову дозволено прийняти пожалуване Римським імператором право йменуватись князем Римської імперії.

1796, травня 13. — Іменний. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 72.

Архімандрит новгородського Юріївського монастиря Гервасій призначається вікарієм Катеринославської єпархії, єпископом Феодосійським і Маріупольським.

1796, травня 19 [?]. — Іменний. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 72.

Через синодального обер–прокурора об’являється, що місце посвячення Гервасія в єпископа Феодосійського та Маріупольського має бути визначено Синодом.

1796, травня 23. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 72 – 73.

На виконання іменних указів обумовлюється, що місце посвячення Гервасія в єпископа Феодосійського та Маріупольського має відбутись у Новгороді. Визначається обсяг повноважень єпископа.

1796, липня 6. — Іменний. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 82.

Наказується новонародженого Миколу Павловича проголошувати під час богослужінь “Благовірним Государем Великим князем.” Визначаються дні святкування народження і тезоіменитства Миколи Павловича. Зазначається, що цей указ має бути оприлюднений у всіх монастирях і церквах.

1796, липня 10. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 82 – 83.

Запроваджуються заходи на виконання іменного указу від 6 липня 1796 р.

1796, липня 16. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 87 – 88.

Затверджується нова форма проголошення імен членів імператорської родини під час богослужінь.

1796, июля 16. — Синодский. — Об оставлении в неприкосновенной собственности монастырей, построенных при них келий и других зданий частным иждивением монашествующих и мирских лиц. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 17.488. — С. 916 – 917.

Підтверджуються правила отримання дозволу на зведення будівель у монастирях і заборона виключати з монастирського володіння нерухомість, збудовану ченцями та світськими особами.

1796, липня 21. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 89.

До табелів урочистих і вікторіальних днів вносяться дні народження і тезоіменитства Великої княгині Анни Федорівни та Великого князя Миколи Павловича.

1796, сентября 16. — К тарифу. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XLV. Приложения к отделению второму. — К № 17.511. — С. 9 – 18.

Забороняється ввезення до Російської імперії предметів побуту, на яких є священні зображення.

1796, листопада 8. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 97 – 98 зв.

Запроваджується система заходів у зв’язку із підписанням маніфесту від 6 листопада 1796 р. про смерть Катерини ІІ і вступ на престол Павла І.

1796, листопада 8. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 101.

Конкретизується порядок оприлюднення через духовні установи маніфесту від 6 листопада 1796 р.

1796, листопада 8. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 102.

Обумовлюється, що поминання померлої Катерини ІІ має відбуватись у всіх церквах і монастирях імперії впродовж року.

1796, листопада 13. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 138. — Арк. 104.

Конкретизуються умови поминання Катерини ІІ у церквах і монастирях.

1796, ноября 29. — Воинский Устав. — О полевой пехотной службе. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.588. — С. 26 – 129.

Передбачається наявність у кожному полку 1 священика і 2 церковнослужителів. Регламентується порядок проведення служби Божої. Закріплюються деякі обов’язки полкових священиків, зокрема під час освячення полкових знамен.

1796, ноября 29. — Воинский Устав о полевой и кавалерийской службе. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.590. — С. 156 – 212.

Визначається кількість духовних осіб у полках; деталізується порядок проведення церковного параду.

1796, декабря 9. — Высочайше утвержденный доклад Синода. — О ненаказывании Священников и Диаконов за уголовныя преступления телесно. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.624. — С. 225.

З метою запобігання поширення серед населення зневаги до духовних осіб імператором затверджується заміна тілесного покарання позбавленням сану і відправленням на примусові роботи.

1796, декабря 22. — Именный, данный Синоду. — Об обращении священно и церковно–служительских детей, остающихся за распределением к местам праздными, в военную службу. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIV. — № 17.675. — С. 249.

Синоду наказується знестись із Сенатом з питання призначення на військову службу тих дітей підлеглих духовного відомства, які залишаться зайвими після заповнення всіх вакантних місць при церквах, духовних училищах і міських школах.