Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1786 – 1790 рр.

Ігор Лиман

1786, февраля 26. — Сенатский. — О порядке разсмотрения и решения дел, вступающих в Екатеринославскую Гражданскую Палату из средних Судов решенных по Малороссийским правам и о считании срока апелляции, внутри Наместничества шестинедельнаго, а по делам, отсылаемым в Сенат, осмнадцатинедельнаго. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.334. — С. 538 – 540.

За апеляційною скаргою Пустинно–Миколаївського монастиря по спірній справі про земельні володіння Катеринославській цивільній палаті наказується розглянути справу у встановлений термін.

1786, лютого. — Синодський. — НКМ. — КП – 25057 / Арх – 8267.

Запроваджуються заходи з нагоди хрещення Великої княжни Марії Павлівни.

1786, березня [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 9. — Арк. 1 – 1 зв.

Єпархіальним архієреям надсилаються примірники форми, за якою слід проголошувати під час єктеній та інших служб імена членів імператорської родини.

1786, апреля 10. — Именный, данный Сенату. — О принятии состоящих в Киевском, Черниговском и Новгородском наместничествах за Архиерейскими домами, Киевопечерскою Лаврою и прочими монастырями крестьян в ведомство Директоров Домоводства. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.374. — С. 574 – 576.

Передбачається перенесення Києво–Межигірського монастиря в Таврійську область.

1786, квітня 11. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 87. — Арк. 1.

З приводу переданого Синоду Никифором, архієпископом Слов’янським і Херсонським, повідомлення Катеринославського намісницького правління, призначається церковне покарання поселянам слободи Грушеваха Слов’янського повіту В. Кравченку й А. Кравченко за перелюб і вбивство немовляти.

1786, червня 7 [?]. — Синодський. — ІР ЦНБ. — Ф. V. — Спр. 497. — Арк. 177 зв.

Никифору, архієпископу Слов’янському і Херсонському, тимчасово доручається керівництво церквами, які знаходились в підпорядкуванні померлого митрополита Готфійського і Кафійського Ігнатія.

1786, августа 5. — Высочайше утвержденный Устав народным училищам в Российской империи. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.421. — С. 646 – 669.

Передбачається вивчення в першому класі головних народних училищ скороченого катехізису та священної історії; у другому, крім того, широкого катехізису без доказів із Святого Писання; у третьому — читання роз’яснень Євангелій і повторення широкого катехізису. Вчителі домашніх училищ зобов’язуються примушувати учнів ходити до церкви й молитись кілька разів на день.

1786, октября 24. — Сенатский. — О произвождении, вместо получаемаго ружных церквей священно–церковно–служителями хлебнаго жалованья, деньгами по справочным ценам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.448. — С. 691 – 701.

За повідомленням Синоду регламентується забезпечення духовних осіб (у тому числі священно– та церковнослужителів бахмутської Троїцької церкви) жалуванням та грошима на хліб і церковні потреби.

1786, листопада 28. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 84. — Арк. 1.

Никифор, архієпископ Слов’янський і Херсонський, переводиться до Астраханської єпархії; на його місце призначається Амвросій, єпископ Олонецький, який проголошується архієпископом Катеринославським і Херсонеса-Таврійського.

1786, грудня 3. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 84. — Арк. 1 – 1 зв.

На виконання іменного указу від 28 листопада 1786 р. архієреям Никифору та Амвросію наказується слідувати до єпархій, куди їх призначено. Наголошується на необхідності згадувати у богослужіннях на території Катеринославської єпархії ім’я архієпископа Амвросія.

1787, января 25. — Синодский. — Об увольнении Семинаристов в Медицинскую Академию, для обучения Медицинским наукам, с аттестатами. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.500. — С. 800 – 802.

За доповіддю Медичної колегії дається дозвіл бажаючим семінаристам вимагати свого звільнення з семінарій для вивчення медицини.

1787, марта 7 (*). — Именный, данный Синоду. — О бытии в Екатеринославской Епархии Викарии, с наименованием Епископа Феодосийскаго и Мариупольскаго. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХІІ. — № 16.512. — С. 816.

(*) Указ Синода состоялся 21 Марта.

Проголошується запровадження вікаріату із наданням архімандриту Дорофею сану єпископа Феодосійського та Маріупольського з тим, щоб він порядкував серед греків м. Маріуполя і Таврійської області.

1787, червня 8. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 104. — Арк. 1 – 1 зв., 6.

Синоду наказується зробити розпорядження стосовно влаштування в усіх церквах і монастирях вдячного молебню з нагоди одужання онуків імператриці від корі і віспи.

1787, червня. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 104. — Арк. 1 – 1 зв., 6.

Робляться розпорядження на виконання іменного указу від 8 червня 1787 р. стосовно влаштування в усіх церквах і монастирях вдячного молебню.

1787, июля 27. — Именный, данный Синоду. — О недозволении светским Типографиям и книжным лавкам продавать молитвенники, не от Синода изданные, также книги церковныя, или к Священному писанию и к православной вере относящияся. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.556. — С. 875 – 876.

Підтверджується заборона видавати книжки духовного змісту в світських типографіях.

1787, августа 17. — Сенатский, в следствие Именнаго указа, даннаго Синоду Июля 27. — О недозволении светским Типографиям и книжным лавкам продавать молитвенники, не от Синода изданные, также книги церковныя или к Священному Писанию и к православной вере относящияся. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.564. — С. 882 – 883.

Запроваджується система заходів щодо вилучення з обігу книжок духовного змісту, виданих світськими типографіями.

1787, сентября 19. — Синодский. — О приеме доносов о совершившихся родственных браках, с ясными доказательствами и с описанием родства. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.577. — С. 897 – 898.

Єпархіальним архієреям наказується особисто розглядати доноси про незаконні шлюби й розпочинати слідство лише в тих випадках, коли порушення будуть дійсно підтверджені.

1787, жовтня. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 108. — Арк. 1 – 1 зв., 3.

З приводу іменного указу від 27 липня 1787 р. обумовлюється, що єпархіальним архієреям і підлеглим їм духовним особам забороняється видавати свої твори без попереднього розгляду останніх Синодом.

1787. — Установление сельскаго порядка в казенных Екатеринославскаго Наместничества селениях, Директору Домоводства подведомственных. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.603. — С. 974 – 1008.

Сільські старшини зобов’язуються зачитувати і пояснювати при церквах документи, що присилаються для оприлюднення, стежити, аби парафіяни відвідували церкву, дотримувались постів, сповідались і причащались, віддавали своїх 6 – 10–річних дітей у сільські церковні школи. У “Відомості про число казенних поселян… Катеринославського намісництва…” наводяться дані про кількість церков у населених пунктах.

1788, апреля 19. — Именный, данный Генерал–Губернаторам. — О переписке заштатных церковников и о обращении их, а равно и таких людей в военную службу, кои, объявя себя выходцами из–за границы, никуда не записались. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.646. — С. 1069.

Наказується переписати заштатних церковнослужителів віком 16 – 50 років для поповнення ними тих польових полків та прикордонних гарнізонів, які визначить Військова колегія.

1788, апреля 25. — Именный, данный Синоду. — О помещении в штат монастырей в Харьковской, Екатеринославской, Курской и Воронежской Губерниях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.649. — С. 1070.

Наказується помістити в штат у Катеринославському намісництві Полтавський Хрестовоздвиженський монастир та монастир поблизу Катеринослава ( для архієрейського будинку; із жіночих ( Великобудиський Преображенський, а всі інші монастирі та пустині перетворити на парафіяльні церкви.

1788, апреля 25. — Именный, данный Сенату. — О распределении крестьян бывших за монастырями, Курскаго, Воронежскаго, Харьковскаго и Екатеринославскаго Намесничеств. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.650. — С. 1070.

Наказується зарахувати у військові поселяни селян скасованих монастирів Катеринославського намісництва.

1788, липня 13. — Синодський. — НКМ. — КП – 24970 / Арх – 8180.

Згідно з волею імператриці наказується відслужити вдячний молебень з нагоди перемог над шведським флотом.

1788, июля 17. — Синодский. — О содержании прошнурованных за скрепами и печатьми книг при всех домах Архиерейских и монастырских для описи всего казеннаго имущества. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.688. — С. 1087 – 1089.

Запроваджується внесення казенного майна архієрейських будинків, лавр та штатних монастирів у книги, один примірник яких має зберігатися на місці, а другий ( в консисторії; регламентується порядок проведення ревізії цього майна в разі переміщення чи смерті архієреїв і монастирських настоятелів; забороняється використовувати не за призначенням гроші, які жалуються імператрицею єпархіальним архієреям та архімандритам.

1788, июля 27. — Синодский, в следствие Именнаго. — О присылке в Невскую Семинарию из прочих Семинарий по два ученика для образования их к учительским должностям. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХII. — № 16.691. — С. 1090 – 1091.

Дозволяється направляти для навчання в вищих класах Невської семінарії учнів із семінарій віддалених єпархій, у яких відчувається брак викладачів.

1788, серпня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП – 24970 / Арх – 8180.

Наказується відслужити вдячний молебень з нагоди перемог над турецьким флотом.

1788, вересня [?]. — Синодський. — НКМ. — КП – 24970 / Арх – 8180.

Обумовлюється порядок передачі грошей, зібраних на користь закордонних монастирів.

1789, марта 31. — Синодский. — О присылке в Святейший Синод из подчиненных оному мест копий с получаемых оными Именных указов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 16.752. — С. 16 – 17.

За пропозицією синодального обер–прокурора підлеглі духовного відомства зобов’язуються повідомляти Синод про отримані ними імператорські укази і вносити відповідні позначки в щомісячні відомості про виконання розпоряджень керівництва.

1789, июля 6. — Именный, данный Генералу–Фельдьмаршалу Князю Потемкину–Таврическому. — О составлении общаго наряда в Черниговской Губернии для наполнения конных полков Малороссийских; о устроении монастыря близ устья Ингула и о преподавании наук в училищах Екатеринославской Губернии потребных для мореходства. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIII. — № 16.784. — С. 46 – 47.

Висловлюється подяка архієпископу Катеринославському Амвросію за подвиги під час перебування при армії; наказується влаштувати Спасо–Миколаївський монастир.

1789, серпня 20. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 171. — Арк. 1.

Уточнюється порядок справочинства при проведенні слідства у справах священно– та церковнослужителів.