Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Cписок умовних скорочень

Ігор Лиман

AGAD — Archiwum Glówne Akt Dawnych w Warszawie (Головний Архів Давніх Актів, Варшава)

АСПбІІ РАН — Архів Санкт–Петербурзького інституту історії Російської Академії Наук

БДПУ — Бердянський державний педагогічний університет

БМК — Бердянський краєзнавчий музей

ВРіЦВ ХОУНБ — Відділ рідкісних і цінних видань Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара

ВР РНБ — Відділ рукописів Російської Національної Бібліотеки

ДААРК — Державний архів при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим

ДАДО — Державний архів Дніпропетровської області

ДАДонО — Державний архів Донецької області

ДАЗО — Державний архів Запорізької області

ДАМО — Державний архів Миколаївської області

ДАмС — Державний архів міста Севастополя

ДАОО — Державний архів Одеської області

ДАПО — Державний архів Полтавської області

ДАХО — Державний архів Херсонської області

ДІМ — Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького

ДКМ — Донецький краєзнавчий музей

ЗДУ — Запорізький державний університет

ЗКМ — Запорізький краєзнавчий музей

ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей

ЗОУНБ — Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького

ИТУАК — Известия Таврической ученой архивной комиссии

ІР НБУ — Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського

КУАК — Катеринославська учена архівна комісія

ЛЕУАК — Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии

МелКМ — Мелітопольський краєзнавчий музей

МКМ — Маріупольський краєзнавчий музей

НБ ЛНУ — Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка

НБ ОНУ — Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

НЗХ — Національний заповідник “Хортиця”

НКМ — Нікопольський краєзнавчий музей

ОДНБ — Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

ОТІС — Одеське товариство історії та старожитностей

ПЗПіР — Повне зібрання постанов і розпоряджень по відомству православного сповідання

ПСЗРИ (ПЗЗРІ) — Полное Собрание Законов Российской империи

РДА ВМФ — Російський державний архів Військово-морського флоту

РДАДА — Російський державний архів давніх актів

РДВІА — Російський державний військово-історичний архів

РДІА — Російський державний історичний архів

РВ ІРЛІ РАН — Рукописний відділ Інституту російської літератури (Пушкінський дім)

РВ ОДНБ — Рукописний відділ Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького

ТУАК — Таврійська учена архівна комісія

ХКМ — Херсонський краєзнавчий музей

ЦДІАК України — Центральний державний історичний архів у м. Києві